>
Innovaatioita terveyden hyväksi

Laatu

Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista mittareista ja laatu on kaikkien toimintojemme perusta. Korkea laatu takaa sen, että tuotteemme ja palvelumme ovat turvallisia, eettisiä ja kustannustehokkaita. Sitoutumalla jatkuvaan parantamiseen pyrimme lisäämään entisestään asiakkaidemme saamaa hyötyä.

 

Kaikki Biohit Oyj:n tuotteet ja prosessit tutkimuksesta/tuotekehityksestä tuotantoon ja markkinoinnista myyntiin täyttävät laatustandardien ISO 9001 ja ISO 13485 sekä ympäristöstandardin ISO 14001 vaatimukset. Biohit Oyj:n laatujärjestelmä on kolmannen osapuolen sertifioima ja tuotteet ovat CE-merkittyjä terveydenhuollon laitteiden direktiivin (93/42/ETY) tai IVD-direktiivin (98/79/EY) mukaisesti. Acetium®-tuotteet kantavat lisäksi avainlippumerkkiä.