>
Nesteiden käsittelyn ja diagnostisten testien edelläkävijä

Historia

 

Biohitin juuret ulottuvat 1970-luvulle, jolloin professori Osmo Suovaniemi perusti kaksi yritystä, Labsystemsin ja Eflabin. Yritysten kehitystyön tuloksena saatiin ensimmäiset yksi- ja monikanavaiset tarkkuuspipetit, joiden tilavuutta voitiin säädellä, ja vertikaaliseen fotometriaan perustuvat instrumentit.

Suovanimen määrätietoiseen innovointi- ja patentointistrategiaan perustunut kehitystyö on toiminut esimerkkinä pienille ja myös suurille yrityksille. Strategian mukaisesti kehitettiin uusia tuotteita, laajennettiin yrityksen toimintaa ja aloitettiin vienti.

Yrityksissä on hyödynnetty alusta alkaen huipputeknologiaa, alan parasta asiantuntemusta ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Lue lisää Osmo Suovaniemen määrätietoisesta innovointi- ja patentointistrategiasta: Aggressive Innovation and Patenting Strategy – the Way to Success and National Well-Being