>
Historia

Yhtiön tausta

Terveysinnovaatioiden edelläkävijä

Biohitin juuret ulottuvat 1970-luvulle, kahteen lääkäri (M.D.), lääketieteen tohtori (Ph.D.) ja professori Osmo Suovaniemen perustamaan yritykseen (Labsystems Oyj perustettiin vuonna 1971 ja Eflab Oy vuonna 1978). Yrityksissä kehitettiin ensimmäiset yksi- ja monikanavaiset tarkkuuspipetit, joiden tilavuutta voitiin säädellä. Pipetit mullistivat nesteiden käsittelyn laboratorioissa ja lisäsivät merkittävästi käsittelyn turvallisuutta. Sama innovatiivinen tiimi kehitti myös ensimmäisen vertikaalifotometriaan perustuvan instrumentin, Titertek Multiskan -laitteen, sekä diagnostiset testit infektioiden ja syöpätautien diagnosoimiseen. Kun Suovaniemi lähti yrityksistä vuonna 1986, ne olivat alan suurimpia ja nopeimmin kasvavia yrityksiä Suomessa.

Osmo Suovaniemen innovaatioista, kuten vertikaalifotometriasta, mikrolevyanalyyseistä ja eri tilavuuksille säädettävistä yksi- ja monikanavaisista tarkkuuspipeteistä, tuli malliesimerkki lukuisille muille pipettivalmistajille. Suovaniemen keksintöjä on käytetty 1970-luvulta lähtien niin laajasti, että niitä voidaan perustellusti kutsua laboratorioalan yleisiksi standardeiksi. (TEKES, Teknologian kehittämiskeskus, 2001. Tien tasoittaminen näyttöön perustuvalle lääketieteelle: Diagnostiikka 2000). Hänen innovaationsa ovat luoneet perustan esimerkiksi ei-radioaktiivisten mikrolevypohjaisten immunomääritysten erittäin laajalle ja nopealle kehitykselle. Ne ovat Biohitin ELISA GastroPanel® -, solufibronektiini- ja SLE-testien perustana.

Labsystems Oyj:n, Eflab Oy:n ja Biohit Oyj:n kasvun ja kehityksen käyttövoimana on ollut Osmo Suovaniemen määrätietoinen innovointi- ja patentointistrategia, jonka mukaisesti yrityksissä on tehty työtä – ja tehdään edelleen työtä – uusien tuotteiden kehittämiseksi, liiketoiminnan laajentamiseksi ja viennin lisäämiseksi. Yrityksissä on hyödynnetty alusta alkaen innovaatioihin perustuvaa huipputeknologiaa, alan parasta asiantuntemusta ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Biohit tekee edelleen työtä hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi eri puolilla maailmaa kehittämällä, valmistamalla ja markkinoimalla asetaldehydiä sitovia tuotteita sekä diagnostisia testejä tutkijoiden käyttöön kliinisissä ja teollisissa laboratorioissa.

  1. Lue lisää Osmo Suovaniemen määrätietoisesta innovointi- ja patentointistrategiasta Osmo Suovaniemi’s aggressive innovation and patenting strategy
  2. www.google.com: Hakusana: “Osmo Suovaniemi vertikaalimittausperiaate”
  3. Case Study ergonomics: A Biopharmaceutical Breakthrough by Joan G. Erickson & Anthony V. Smith, Occupational Health & Safety Magazine -aikakauslehdessä julkaistu artikkeli, kesäkuu 07, vuosikerta 76, numero 6.
  4. Biohitillä on patentteja ja vireillä olevia patentteja useissa maissa.