>
Biohit Oyj:n ympäristötavoitteet

Vastuullisuus

 

 

Biohit keskittyy ympäristötavoitteissaan seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Jätteiden hyödyntämisen maksimointi
  • Tuotannosta syntyvän jätteen minimointi
  • Pakkausmateriaalien ympäristövaikutusten vähentäminen
  • Paperinkulutuksen vähentäminen

 

Ympäristötavoitteet ovat tärkeä osa Biohitin strategiaa. Uusia näkökulmia ympäristöystävällisempään toimintaan etsitään koko ajan. Vuosina 2017–2022 asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin ja joissain tapauksissa jopa ylitetty.

Hyödynnettävä ja vaarallinen jäte

Tavoitteenamme on, että vähintään 94 % jätteen kokonaismäärästä olisi hyödynnettävissä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vähennämme vaarallisten kemikaalien käyttöä korvaamalla ne turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Hyödynnettävän jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on pysynyt melko vakaana vuosina 2017–2022 (kuva 1). Vaikka tavoitetta (94 %) ei aina ole saavutettu, on hyödynnettävän jätteen keskimääräinen osuus aikavälillä (92 %) lähellä tavoitetta. Vuosina 2018–2020 hyödynnettävän jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä oli nousussa, mutta laski vuonna 2021 selvästi alle 94 prosenttiin koronaviruspandemian vuoksi. Siitä huolimatta vuosien 2021 ja 2022 välillä hyödynnettävän jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on kääntynyt taas nousuun ja oli vuonna 2022 selvästi yli tavoitteen 94 %. Lisäksi vuonna 2022 yli puolet jätteistämme kierrätettiin.

 

Kuva 1. Hyödynnettävän jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä vuosina 2017–2022.

Tuotannon jätteet

Tavoitteenamme on minimoida tuotannosta syntyvän jätteen määrä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi parannamme varastonhallintaamme.

Vuosina 2018–2020 romutuskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat merkittävästi, mutta vuonna 2021 ne nousivat merkittävästi koronaviruspandemian vuoksi (Kuva 2). Siitä huolimatta vuosien 2021 ja 2022 välillä romutuskustannukset suhteessa liikevaihtoon kääntyivät jälleen laskuun.

 

Kuva 2. Romutuskustannukset suhteessa liikevaihtoon vuosina 2017–2022.

Pakkausmateriaalien ympäristövaikutus

Tavoitteenamme on vähentää pakkausjätteen määrää. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kartoitamme ekologisempia vaihtoehtoja pakkausmateriaaleille.

Paperin käyttö

Tavoitteemme on minimoida paperin käyttö. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme sähköisen dokumentaation osuutta.

Vuosina 2017–2022 paperin kulutus suhteessa liikevaihtoon puolittui, vaikkakin koronaviruspandemia aiheutti jonkin verran kasvua vuosien 2020 ja 2021 välillä (kuva 3). Siitä huolimatta vuosina 2021–2022 paperin kulutussuhde on jälleen kääntynyt laskuun.

 

Kuva 3. Paperin kulutus suhteessa liikevaihtoon vuosina 2017–2022.