D-vitamiini ELISA

Kyseessä on kvantitatiivinen immunoentsyymaattinen analyysi seerumin 25OH D2:n ja D3:n (25OH-D2 ja 25OH-D3) in vitro -määritykseen D-vitamiinin puutoksen, riittämättömyyden tai myrkytyksen diagnosoinnin tueksi.

Biohitin D-vitamiinitesti perustuu mikrotitterilevyillä toteutettavaan kompetitiiviseen kiinteän faasin entsyymivälitteinen immunosorbenttimääritykseen. Tulosten luotettavuus on varmistettu kalibroimalla menetelmä D-vitamiinimittausten standardointiohjelman hyväksymää vertailumenetelmää vastaan (Ghentin ID-LC / MS-MS) tuloksella R> 0,97. Kuusivaiheisen testin tekemiseen kuluu n. 2h45min.

Tuotetietoa

  • Mittaa molempia elimistölle tärkeitä D-vitamiinimuotoja, D2- ja D3-vitamiinia
  • Kalibroitu referenssimenetelmää vastaan (Ghentin ID-LC/MS-MS -menetelmä)
  • Helppokäyttöinen ja täysin automatisoitavissa

Lääketieteellinen tausta

D-vitamiini on geneerinen termi, jolla tarkoitetaan D2-vitamiinia eli ergokalsiferolia ja D3-vitamiinia eli kolekalsiferolia. Ihmisessä muodostuu D3-vitamiinia, kun iho altistuu auringon ultraviolettisäteilylle. D3- ja D2-vitamiinia esiintyy luontaisesti tietyissä elintarvikkeissa, niitä lisätään joihinkin toisiin elintarvikkeisiin ja niitä on saatavana myös ravintolisinä. Molemmat muodot ovat elimistölle tärkeitä ja vaikuttavat henkilön D-vitamiinitasoon.

D-vitamiini on perinteisesti liitetty luuston hyvinvointiin ja kalsiumin imeytymiseen. Sittemmin lähes kaikkien kudosten on havaittu tarvitsevan D-vitamiinia, ja vitamiini on liitetty infektioihin, diabetekseen, useisiin syöpiin ja verenkiertotauteihin. Moninaisista terveysvaikutuksista johtuen D-vitamiinitason määrittämisestä on hyötyä, sillä erityisesti pimeä talviaika johtaa helposti puutokseen. D-vitamiinin pääasiallinen lähde on auringon ultraviolettisäteily, mistä johtuen ongelma korostuu Suomessa. D-vitamiinitason saa selville verinäytteestä tehtävällä mittauksella.

Seerumin 25OH D-vitamiinipitoisuus on paras D-vitamiinitilanteen indikaattori. Se heijastelee sekä ihossa syntyneen että elintarvikkeista ja lisäravinteista saadun D-vitamiinin määrää, ja sen puoliintumisaika verenkierrossa on melko pitkä. Käypä hoito -suosituksen (huhtikuu 2014) mukaan tavoitearvo Suomessa on 75–120 nmol/l.


Käyttöohjeet