Asetaldehydia sitovat tuotteet

Acetium-kapseli | Acetium-imeskelytabletti

Asetaldehydi on asbestiin ja tupakkaan verrattavissa oleva ryhmän 1 syöpää aiheuttava aine. Asetaldehydille altistuminen on huomattavasti laajamittaisempaa kuin mitä se on asbestin ja tupakan kohdalla. Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain noin 4 miljoonaan uuteen syöpätapaukseen eli lähes 40 prosenttiin kaikista syövistä.

Asetaldehydin vaarallisuuden tiedostamisella tulisi olla merkittäviä maailmanlaajuisia vaikutuksia sekä elintarviketeollisuudelle että ihmisten terveyskäyttäytymiselle. Näihin molempiin vaikuttamalla asetaldehydialtistusta on mahdollista oleellisesti vähentää. Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syövän tutkimusyksikkö (International Agency for Research on Cancer, IARC) totesi lokakuussa 2009, että alkoholijuomissa oleva ja siitä sisäsyntyisesti muodostuva asetaldehydi on ryhmän I karsinogeeni eli ihmiselle syöpää aiheuttava aine.

Asetaldehydi kuuluu samaan vaarallisuusluokkaan kuin esimerkiksi asbesti ja tupakka.

Tietyt ruoansulatuskanavan mikrobit (hiivat ja bakteerit) muodostavat ihmiselimistön tärkeimmän asetaldehydialtistuslähteen. Mikrobit tuottavat asetaldehydiä alkoholista, ja tietyissä olosuhteissa myös sokerista. Toisin kuin maksa mikrobit ja suolen limakalvo eivät pysty asetaldehydiä hävittämään. Alkoholin vaikutuksesta asetaldehydiä kertyy runsain määrin sylkeen ja muualle ruoansulatuskanavaan. Asetaldehydi on aine, joka kerääntyy elimistöön useista eri lähteistä ja siksi sen jatkuva saaminen lisää merkittävästi useiden eri elinten syöpäriskiä.

Biohit Oyj on kehittänyt yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa ilman reseptiä saatavan Acetium® -kapselin, jolla voidaan torjua syöpää aiheuttavan aineen, asetealdehydin vaikutuksia hapottomassa mahassa.

Acetium® -kapseli aterioiden ja alkoholin käytön yhteydessä otettuna poistaa tehokkaasti asetaldehydiä hapottomasta mahasta. 

Tupakansavu asetaldehydialtistuksen lähteenä

Tupakoidessa sylkeen vapautuu asetaldehydiä, joka kulkee syljen mukana ruokatorveen, nieluun ja mahalaukun limakalvoille asti. Tupakointi lisää sen vuoksi merkittävästi nimenomaan näiden alueiden syöpäriskiä. 

Mitä enemmän tupakoi, sitä suurempi asetaldehydialtistus on ja sitä suurempi on myös syöpäriski. Yläruuansulatuskanavien syöpiin sairastuu maailmanlaajuisesti 2 miljoonaa uutta ihmistä vuosittain. 

Asetaldehydi tulee tupakkaan palamisprosessissa, kun tupakanlehti ja tupakkaan lisätyt sokerit, sorbitoli ja glyseroli palavat. Asetaldehydi ärsyttää hengitysteitä, ja kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC (International Agency for Research on Cancer) on luokitellut sen radonin ja asbestin tapaan ryhmän I karsinogeeniseksi aineeksi.

Normaalisti syljessä ei ole merkittäviä asetaldehydipitoisuuksia. Tupakoinnin aikana syljen asetaldehydipitoisuus on keskimäärin 10 mg/l. Määrä ylittää syöpää aiheuttavan riskirajan 2-4-kertaisesti. Joillakin raja ylittyy jopa viisinkertaisesti tupakoidessa. Tupakointitapa vaikuttaa asetaldehydialtistuksen määrään. 

Asetaldehydi on tupakoitsijalle myös epäsuorasti haitallista, sillä asetaldehydin tiedetään lisäävän nikotiinin riippuvuutta aiheuttavaa vaikutusta. Pahimmillaan tupakoitsijat siis altistuvat yhä enemmän tupakansavun myrkyllisille aineille (Valvira ja Hollannin kansallisen kansanterveys- ja ympäristöinstituutti RIVM).

Acetium® Imeskelytabletti poistaa tehokkaasti sylkeen liuennutta asetaldehydiä tupakoinnin yhteydessä.