Tutkimus ja tuotekehitys

Biohitin tutkimus- ja tuotekehitystyössä eri alojen asiantuntemus yhdistyy kokonaisvaltaiseksi osaamiseksi.

Yhtiön avainhenkilöt ovat mm. biotekniikan, lääketieteen, kemian, molekyylibiologian ja fysiikan asiantuntijoita. Edellä mainittujen alojen  huipputekniikoiden tietämystä sovelletaan Biohitin innovaatioissa, perustutkimuksessa, soveltavassa tutkimuksessa sekä tuotekehityksessä yhteistyössä tieteellisten neuvonantajien kanssa.

Biohitin tutkimus- ja kehitystyön poikkitieteellinen yhteistyö, innovaatiot ja sovellukset ovat tuottaneet arvokkaita tuloksia tutkimuksen ja terveydenhuollon kehittämiseksi kaikkialla maailmassa. Yhtiön vahvuutena on lisäksi kyky reagoida nopeasti uusiin asiakastarpeisiin ja tuoteideoihin.


Biohitille on myönnetty tukea Euroopan aluekehitysrahastosta hankkeen toteuttamiseen

ColonView-pikatestin kehittäminen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt kehittämisavustusta helppokäyttöisen ColonView-pikatestin kehittämiseen ulosteen piilevän veren havaitsemiseksi. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ja sen tavoite on tarjota spesifinen ja luotettava immunokemiallinen tapa jäljittää suolistosyöpä ja sen esiasteita (polyyppejä ja adenoomia). Kolorektaalisyöpä (suolistosyöpä) on yksi yleisimmistä syöpätyypeistä ja johtava syöpäkuolleisuuden aiheuttaja, joka voi jäädä COVID-19-pandemian seurauksena helpommin havaitsematta. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa pikatestin tuotantoa Suomessa ja kehittää edelleen tuotteen kilpailukykyä.