Yhtiökokousilmoittaumisen tietosuojaseloste

Yhdistetty tietosuojaseloste ja informaatioasiakirja (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

Biohit Oyj, Y-tunnus 0703582-0, Laippatie 1, oo880 Helsinki, puh. 09 773 861

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sanne Kurlin, Laippatie 1, oo880 Helsinki, puh. 09 773 861, sanna.kurlin(at)biohit.fi

3. Rekisterin nimi

Biohit Oyj:n yhtiökokousilmoittautumiset -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa Biohit Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen Biohit Oyj:n yhtiökokouksiin. Yhtiökokousilmoittautuminen edellyttää Biohit Oyj:n osakkeenomistajien henkilötietojen keräämistä, jotta osakkeenomistaja pystytään yksilöimään osakkeenomistajaksi ja/tai valtuuttamaan asiamies.

Palvelun teknisenä toteuttaja toimii Euroclear Finland Oy.

Yhtiö ei luovuta annettuja tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu/ennakkoäänestää internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu. Tämän palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo-osuustilinumero, osake- ja äänimäärät, äänestystiedot

Arvo-osuustilinumeroa käytetään vain Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä tapahtuvassa tunnistamisessa, eikä sitä luovuteta yhtiölle. Yhtiöllä on mahdollisuus saada äänestystuloksen oikeellisuuden tarkastamiseksi yksittäisen osakkeenomistajan äänestystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautuessaan internetin kautta henkilö syöttää itse tietoja itsestään. Annetun henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja poimii ilmoittautujan omistustiedot osakasluettelolta. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tiedon siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-suojattu. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Tarkastuspyynnöt osoitetaan:
Sanna Kurlin
p. 09 773 861
sanna.kurlin(at)biohit.fi

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Tarkastuspyynnöt osoitetaan:
Sanna Kurlin
p. 09 773 861
sanna.kurlin(at)biohit.fi

12. Muut mahdolliset oikeudet

Tarkastuspyynnöt osoitetaan:
Sanna Kurlin
p. 09 773 861
sanna.kurlin(at)biohit.fi