Tutkimustietoa Acetiumista

Acetium-kapselista hitaasti liukeneva L-kysteiini sitoo (neutraloi) tehokkaasti syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä ja voi siten ehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpiä. Näiden syöpien hoitoennuste on erityisen huono niiden liian myöhäisen toteamisen vuoksi.

Acetium-kapselilla on vahva tieteellinen perusta ja suuri tarve. Spesifisen syöpää aiheuttavan aineen löytäminen on syövän ehkäisyssä avainasemassa. Pistemutaatiosta johtuva puutteellinen kyky hävittää asetaldehydiä tarjoaa asetaldehydialtistuksen ihmismallin, joka johtaa alkoholin käyttäjillä monikertaiseen yläruoansulatuskanavan syöpien esiintymiseen. Tästä mallista saatujen yhteneväisten epidemiologisten ja biokemiallisten tulosten perusteella WHO:n alainen kansainvälinen Syövän tutkimuslaitos (IARC, International Agency for Research on Cancer) luokitteli lokakuussa 2009 alkoholijuomissa olevan ja alkoholista sisäsyntyisesti muodostuvan asetaldehydin I-luokan karsinogeeniksi ihmiselle eli yhtä syöpävaaralliseksi kuin esimerkiksi asbestin, formaldehydin ja bentseenin. Kaikkia I- luokan karsinogeeneja koskee yhtenäinen periaate: niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään.

Acetium-kapseli on ainutlaatuinen innovaatio, jonka on osoitettu vähentävän altistumista asetaldehydille. Acetium-kapseli on tarkoitettu mm. henkilöille, joilla on mahalaukun limakalvon vaurion ja toimintahäiriön (atrofisen gastriitin) aiheuttama hapoton maha. Hapoton maha on sekä maha- että ruokatorvisyövän merkittävin tunnettu riskitekijä. Näitä riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, ilman että ovat siitä tietoisia, on maailmassa noin 500 miljoonaa. Yksinkertaisin tapa todeta atrofisen gastriitin aiheuttama hapoton maha on verestä tehtävä GastroPanel-biomerkkiainetutkimus, jonka Biohit Oyj on myös kehittänyt.

Reseptivapaita Acetium-kapseleita suositellaan henkilöille, joilla on:

  1. pitkäaikainen mahahapon (HCl) määrää alentava lääkitys (PPI-lääkkeet ja H2- salpaajat), joita käyttää ajoittain tai jatkuvasti 5–10 % länsimaisesta väestöstä ja Suomessa mahdollisesti jo yli 500 000 henkilöä,
  2. helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamasta atrofisesta gastriitista johtuva hapoton tai matalahappoinen maha, jonka GastroPanel löytää (noin 500 miljoonaa ihmistä maailmassa),
  3. hoitamaton krooninen helikobakteeri-infektio, josta luotettavan diagnoosin antaa GastroPanel (yli 500 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti)
  4. mahaleikkauksen jälkitila (yli miljoona ihmistä maailmanlaajuisesti),
  5. asetaldehydin aineenvaihduntaan liittyvä geenivirhe: 30–50 %:lla aasialaisista on vajavainen ALDH2-toiminta.

Acetium- ja GastroPanel innovaatiot avaavat uusia mahdollisuuksia turvallisen ja kustannustehokkaan terveydenhuollon kehittämiseen ja sen myötä suurten ja voimakkaasti kasvavien markkinoiden hyödyntämiseen yhteistyössä alan yritysten ja tutkijoiden kanssa.

Lue lisää: State of the art GastroPanel and Acetium innovations for the unmet need