Tuloksia asetaldehydipitoisuuksien mittauksista, jogurtit ja oluet

Johdanto

Biohit Oyj on toteuttanut uusia asetaldehydipitoisuuksien mittauksia oluista ja jogurteista. Asetaldehydi on omenalta tuoksuva kemiallinen yhdiste, jota esiintyy erityisen runsaasti elintarvikkeissa, joiden valmistamiseen liittyy käymisprosessi kuten esimerkiksi alkoholijuomissa, etikassa ja meijerituotteissa. Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syövän tutkimusyksikkö IARC (International Agency for Research on Cancer) on 2009 luokitellut asetaldehydin ryhmän 1 karsinogeeniseksi aineeksi (syöpää aiheuttava) ihmiselle.

Materiaalit ja menetelmät

Biohit tutki 40:n eri olutmerkin ja 13:n eri jogurttimerkin, jotka ovat myynnissä vähittäiskaupassa Suomessa, asetaldehydipitoisuuden. Näytteet valittiin satunnaisesti eri päivittäistavaraliikkeistä pääkaupunkiseudulla. Oluista otettiin tutkimukseen yksi pullo kutakin tuotetta, kun jogurttimerkeistä tutkittiin kulloinkin kaksi pikaria.Tutkimuksessa käytettiin Biohitin validoimaa kaasukromatografiaan perustuvaa asetaldehydin määritysmenetelmää (ks. alla ”Mittaukset).

Tulokset

Oluissa mitatut pitoisuudet vaihtelivat 16:sta 261 µM:een (0,7-11,5 mg/l). Yhteensä 22 (55%) olutmerkissä pitoisuus oli alle mutageenisen asetaldehyditason 100 µM (4,4 mg/l). Muissa 18 oluessa (45%) pitoisuudet olivat ≥ 108µM ( ≥ 4,8 mg/l).Jogurteissa asetaldehydipitoisuuden vaihteluväli oli 14 – 394 µM (0,6-17,3 mg/l). Vain yhdessä jogurttissa 13:sta (8%) asetaldehydipitoisuus oli alle mutageenisen tason, kun muissa jogurteissa (12/13, 92%) pitoisuudet olivat ≥ 205 µM (≥ 9 mg/l).
Taulukko 1. Asetaldehydipitoisuuksia elintarvikkeissa, analysointi kaasugromatografisesti.

 Analysoitujen
tuotteiden lukumäärä
Pienin havaittu
asetaldehydi-pitoisuus µM (mg/l)
Korkein havaittu
asetaldehydi-pitoisuus µM (mg/l)
Oluet4016 (0,7)261 (11,5)
Jogurtit1314 (0,6)394 (17,3)

Johtopäätökset

Määritykset tehtiin asetaldehydinpitoisuuksien alustavaan tutkimiseen jogurteissa ja oluissa. Tuotemerkit valittiin satunnaisesti eri ruokakaupoista ja ne sisälsivät sekä kotimaisia, että ulkomaisia tuotemerkkejä.Tutkimuksessa havaittiin, että vain yhdessä jogurttituotteessa (8%) pitoisuus on matalampi kuin mutageeninen taso 100 µM (4,4 mg/l). Vaikka jogurtit ovat olleet tärkeä osa ihmisen ruokavaliota vuosisatojen ajan, antavat tulokset aihetta lisätutkimuksiin tämän tuoteryhmän osalta.Merkittävää on, että jogurttien asetaldehydipitoisuudet olivat keskimäärin kolme kertaa korkeammat, kuin oluissa. Olutmerkeistä 56%:ssa pitoisuus oli matalampi, kuin mutageeninen taso 100 µM (4,4 mg/l). Lisäksi oluiden korkein havaittu asetaldehydipitoisuus 261 µM (11,5 mg/l) oli kaksi kolmasosaa korkeimmasta jogurteissa havaituista pitoisuudesta 394 µM (17,3, mg/l).
Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: ”Tärkeintä on tieto siitä, että asetaldehydialtistusta voidaan monin tavoin vähentää. Tässä voisi olla elintarviketeollisuudelle uusi mahdollisuus. Biohitin kehittämällä BioFood-menetelmällä voitaisiin vähentää elintarvikkeissa olevan asetaldehydin määrää merkittävästi ja siten vähentää ravinnon välityksellä tapahtuvaa altistumista asetaldehydille.”

Mittaukset

Menetelmä ja laitteisto:Head space -kaasukromatografia soveltaen Pikkarainen ym. (1979) ja Jokelainen ym. (1994), sekä NIOSH (National Institute of Occupational Health and Safety) (1994) menetelmiä.Clarus 500 Kaasukromatografi, BAC-2 kapillaarikolonni, TurboMatrix HS-110 näytteensyöttäjä (PerkinElmer Finland, Turku).
Kalibraattorit ja kontrollit:Asetaldehydi, CAS 75-07-0 (Supelco, Bellefonte, PA, USA, cat# 506788), puhtaus 99,9%. Näytteet valmistettiin punnitsemalla asetaldehydi. Menetelmän validointi:Biohitin laatujärjestelmän mukaisesti (ISO 9001:2008, ISO13485:2003).Validointi suoritettiin seuraavia standardeja ja direktiivejä soveltaen (menetelmä ei ole akkreditoitu):• Guidance for Industry. Q2B Validation of Analytical Procedures: Methodology. ICH November 1996.• 2002/657/EY: Komission päätös 12.8.2002, neuvoston direktiivin 96/23/EY täytäntöönpanosta määritysmenetelmien suorituskyvyn ja tulosten tulkinnan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) Viitteet:Pikkarainen PH, Salaspuro MP, Lieber CS.A method for the determination of ”free” acetaldehyde in plasma. Alcohol Clin Exp Res. 1979 Jul;3(3):259-61.Jokelainen K, Roine RP, Väänänen H, Färkkilä M, Salaspuro M. In vitro acetaldehyde formation by human colonic bacteria. Gut 1994; 35: 1271-4.NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition. ALDEHYDES, SCREENING: METHOD 2539, Issue 2, dated 15 August 1994 – 10 pages. 
Lue lisää: Määritä asetaldehydipitoisuus elintarvikkeesta Biohitin laboratoriossa

Asetaldehydi I luokan karsinogeeni

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syövän tutkimusyksikkö IARC (International Agency for Research on Cancer) totesi lokakuussa 2009, että alkoholijuomissa oleva ja siitä sisäsyntyisesti muodostuva asetaldehydi on ryhmän I karsinogeeni eli ihmiselle syöpää aiheuttava aine. Asetaldehydi kuuluu samaan vaarallisuusluokkaan kuin esimerkiksi asbesti, formaldehydi ja bentseeni. Kaikkia ryhmän 1 karsinogeeneja koskee yhtenäinen periaate: niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin välttämään. Tietyt ruoansulatuskanavan mikrobit (hiivat ja bakteerit) muodostavat ihmiselimistön tärkeimmän asetaldehydialtistuslähteen. Mikrobit tuottavat asetaldehydiä alkoholista, ja tietyissä olosuhteissa myös sokerista. Toisin kuin maksa mikrobit ja suolen limakalvo eivät pysty asetaldehydiä hävittämään. Alkoholin vaikutuksesta asetaldehydiä kertyy runsain määrin sylkeen ja muualle ruuansulatuskanavaan. Asetaldehydi on aine, joka kerääntyy elimistöön useista eri lähteistä ja siksi sen jatkuva saaminen lisää kumulatiivisesti useiden eri elinten syöpäriskiä. Asetaldehydi on erityisen haitallinen hapottomassa mahassa, koska siellä suun ja suoliston mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan alkoholista ja sokerista paikallisesti karsinogeenista asetaldehydiä. Lähde: IARC, Secretan et al (2009)