Toimitusjohtaja

Biohit Oyj:n juoksevaa hallintoa hoitaa yhtiön toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus ja hän toimii samalla myös konsernijohtajana. Hän huolehtii myös yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot perustuvat kirjalliseen sopimukseen, jonka hallitus hyväksyy.

Toimitusjohtaja ei voi toimia yhtiön hallituksen puheenjohtajana.