Tilintarkastus

Tilintarkastus

Biohitin lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Biohit Oyj:n tilintarkastajana on vuonna 2019 toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers, päävastuullisena tilintarkastajana KHT tilintarkastaja Pasi Karppinen.

Tilintarkastuspalkkiot

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tämän esittämän laskun mukaan. Tilikaudella 2019 laskutetut tilintarkastuspalkkiot olivat konsernissa yhteensä 101 000 euroa (118 000 euroa vuonna 2018). Lisäksi muista palveluista on maksettu tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle yhteensä 9 000 euroa (29 000 euroa vuonna 2018).