Tiedottaminen

Biohitin tavoitteena on viestiä aktiivisesti, oikea-aikaisesti ja yhdenmukaisesti yhtiön toiminnasta kaikille sidosryhmilleen. Yhtiö pyrkii viestinnällä ottamaan kaikkien sidosryhmien erikoistarpeet ja -intressit huomioon. Tavoitteena on lisätä luottamusta yhtiötä kohtaan ja siten edistää yhtiön liiketoimintaa. Biohitin hallitus on vahvistanut tiedonantoperiaatteet, joiden avulla pyritään varmistamaan tiedon tarkkuus ja luotettavuus. Periaatteissa on vahvistettu myös, kuka vastaa kulloinkin tiedottamisesta.

Tärkeimmät sidosryhmät ovat asiakkaat, osakkeenomistajat ja yhtiön oma henkilökunta. Muita merkittäviä sidosryhmiä ovat analyytikot, viranomaiset, joukkoviestinten edustajat, tiedeyhteisöt, työnhakijat ja muut yhteistyökumppanit.

Biohitin taloushallinto jakaa säännöllisesti tietoa taloushallinnon raportointiin liittyvistä prosesseista, joilla taataan että sisäisen valvonnan tehokkuuden edellyttämä tiedon reaaliaikainen saanti. Taloushallinnon ohjeistukset sekä yhtiön tiedonantoperiaatteet pyrkivät varmistamaan sen, että sisäisen valvonnan edellyttämä viestintä ja tiedotus tapahtuu riittävän kattavasti ja nopeasti.

Sijoittajasuhteista ja -viestinnästä, lehdistötiedotteista, mediasuhteista sekä pörssitiedottamiseen liittyvien säännösten noudattamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Biohitin kaikki sijoittajaviestintään liittyvät tiedotteet julkistetaan sekä suomeksi että englanniksi yhtiön verkkosivuilla sekä jaetaan pörssiin, kansalliseen tiedotevarastoon ja keskeisille tiedotusvälineille.

Biohit Oyj:n tiedonantopolitiikka