Terveyspalvelujen tuottajille ja käyttäjille: terveydenhuollon kehittämisestä ja kustannuksista

Ruoansulatuskanavan alueen sairaudet aiheuttavat suuria kustannuksia terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi hoitokäytännöt voivat olla vanhentuneita ja riittämättömiä. Näin moni potilas voi jäädä ilman tehokasta ja turvallista hoitoa tai on tyytymätön saamaansa hoitoon. Siksi usein ilman diagnoosia turvaudutaan dyspepsian, erilaisten ylävatsavaivojen riskipitoisiin itsehoitoihin, kuten happopumpun esto (PPI)-lääkkeet närästykseen ja jogurtti vatsavaivoihin.

Väestön ikääntyminen lisää vakavia sairauksia, kuten maha-, ruokatorvi- ja paksusuolisyöpä sekä B12-vitamiinin ja kalsiumin vajeesta johtuvat sairaudet. Tämä on voimakkaasti kasvava rasite kansanterveydelle ja ihmisten hyvinvoinnille sekä työssä että työelämässä pitempään jaksamiselle. Siksi terveydenhuollossamme tulisi korvata joitakin aikansa eläneitä ja mahdollisiin hoitovirheisiin johtavia tutkimuksia, kuten dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diagnostiikassa käytetyt, runsaasti vakavia puutteita sisältävät 13C ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti (eivät mm. löydä atrofista gastriittia), modernilla ja luotettavalla, runsaasti tietoa antavalla GastroPanel-tutkimuksella dyspepsian, helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin turvallisen ja kustannustehokkaan diagnostiikan ja tautien ennaltaehkäisyn kehittämiseen.

Helikobakteeri-infektio tai autoimmuunitauti aiheuttaa mahalaukun korpusosan atrofisen gastriitin, jolla tarkoitetaan mahalaukun limakalvon vauriota ja toimintahäiriötä ja joka aiheuttaa hapottoman mahan ja mm. maha- ja ruokatorvisyövän riskin. Helikobakteeri-infektio voi aiheuttaa myös mahalaukun antrumosan atrofisen gastriitin, joka lisää merkittävästi mahasyövän ja peptisen haavataudin riskiä.

Mikäli GastroPanel antaa diagnoosin sekä korpuksen että antrumin atrofisesta gastriitista, se merkitsee että tutkittavalla on suurin mahdollinen riski sairastua mahasyöpään.

Potilasturvallisuutta olisi mahdollista parantaa luopumalla paksusuolisyövän riskin seulonnassa ihmisen verelle epäspesifisistä ja niukasti tietoa antavista testeistä ja korvaamalla ne ihmisen verelle spesifisellä ja enemmän tietoa antavalla ColonView-tutkimuksella, joka ulostenäytteestä ilmaisee vain ihmisen veren. Piilevä, ei silmin nähtävä veri ulosteessa merkitsee paksusuolisyövän riskiä tai usein vasta alkuvaiheessa ja parantavan hoidon tavoitettavissa olevan paksusuolisyövän alkuvaihetta. Uudelle ColonView-tutkimukselle kuten GastroPanel-tutkimuksellekin on haettu patentteja (www.biohit.fi/ Diagnostiikka/ Ajankohtaista: GastroPanel-tutkimus, GastroPanel Innovation, GastroPanel Suomen Lääkärilehdessä, GastroPanel-esite, Biohit ja Terveystalo, Prevention of unnecessary deaths due to peptic ulcer bleedings and gastric cancer, Osteoporoosi ja ColonView-esite).

Biohit Oyj:n innovaatiot GastroPanel ja Acetium Helsingin lääkäripäivillä 2011

Helsingin Lääkäripäivillä 10.-13.1.2011 myönteistä huomiota herätti Biohitin kehittämä ja patentoima GastroPanel-tutkimus dyspepsian, helikobakteeri-infektion ja mahalaukun limakalvon atrofisen gastriitin diagnostiikkaan ja mm. mahasyövän ja B12-vitamiinin ja kalsiumin vajeesta johtuvien tautien ennaltaehkäisyyn. Dyspepsiapotilaan GastroPanel-tutkimusta täydentämään suositellaan paksusuolisyövän riskin ilmaisevaa ColonView-tutkimusta.  Samoin kiinnostusta herätti vielä monelle tuntematon, Biohitin ja tiedeyhteisön yhteistyön tuloksena syntynyt Acetium-innovaatio (CE 0537).

Ainutlaatuisena parina GastroPanel- ja Acetium-innovaatiot voivat ennaltaehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpää. GastroPanel löytää atrofisen gastriitin ja siihen liittyvät maha- ja ruokatorvisyöpäriskit ajoissa parantavan hoidon ulottuviin. Korpuksen atrofinen gastriitti, joka useimmiten ei parane, johtaa pysyvästi vähähappoiseen tai hapottomaan mahaan. Hapottomassa mahassa suun mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan aterioiden sokereista ja alkoholista asetaldehydiä.  Uuden lokakuussa 2009 WHO:n antaman syöpäluokituksen jälkeen asetaldehydi kuuluu samaan ryhmään 1 kuten esimerkiksi asbesti, tupakka ja bentseeni.

Kaikkia ryhmän 1 karsinogeeneja lähteestä riippumatta koskee yhtenäinen eettinen ja lainsäädännöllinen periaate. Niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään elimistössä ja ravinnossa. Patentein ja patenttihakemuksin suojattu Acetium-kapseli on ainoa keino inaktivoida karsinogeenistä asetaldehydiä mahalaukussa, millä on mahdollista ennaltaehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpää.

Apteekeista ilman reseptiä saatavaa Acetium-kapselia suositellaan käytettäväksi aterioiden ja alkoholin nauttimisen yhteydessä henkilöille, joilla on

 1.    atrofisen gastriitin aiheuttama hapoton tai vähähappoinen maha
 2.    hoitamaton helikobakteeri-infektio
 3.    haponestolääkkeiden käyttö 
 4.    mahaleikkauksen jälkitila

Lopullisen tiedon saamiseen Acetium kapselin tehosta maha- ja ruokatorvisyövän estämisessä tulee kulumaan vuosia. Tähän tarvitaan riskiryhmiin kohdistuvia populaatiotutkimuksia, joissa asetaldehydialtistusta pyritään systemaattisesti vähentämään. Acetiumia koskevat satunnaistetut interventiotutkimukset eivät valitettavasti ole asetaldehydin ryhmän 1 karsinogeenisyysluokituksesta johtuen eettisistä syistä mahdollisia.(www.acetium.com/fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen ja www.biohit.fi/ Diagnostiikka/ Ajankohtaista: Hyvä kollega, Acetium-esite)

Asetaldehydi elintarvikkeissa

Biohit Oyj on jättänyt lukuisissa maissa patenttihakemuksia BioFood-menetelmästä, jolla voidaan inaktivoida karsinogeenistä asetaldehydiä elintarvikkeissa, kuten esim. oluissa, monissa pikkulasten ruoissa ja jogurteissa  Kaikkia ryhmän 1 karsinogeeneja lähteestä riippumatta koskevat samat EU-säännökset, joiden mukaan niille altistumista on pyrittävä kaikin tavoin vähentämään.

Monet ruoansulatuskanavan syöpälajit, kuten kieli-, ruokatorvi-, mahansuu- ja paksusuolisyöpä ovat alkaneet 1900-luvun lopulla yleistyä. Tulevaisuus näyttää, missä määrin tähän kehitykseen on saattanut vaikuttaa vähän alkoholia ja runsaasti asetaldehydiä sisältävien elintarvikkeiden ja asetaldehydiä hyvin tuottavien mikrobien lisääntyvä käyttö.

Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain noin 4 miljoonaan uuteen syöpätapaukseen eli lähes 40 prosenttiin kaikista syövistä. Biohit on kehittänyt tuotteita ja menetelmän vähentämään asetaldehydialtistusta ruoansulatuskanavassa ja ravintoaineissa (www.acetium.com/fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen, www.biohithealthcare.com/fi/ Diagnostiikka/ Ajankohtaista: Mikko Salaspuron pääkirjoitus Duodecim-julkaisussa, Lancet Oncology- julkaisun katsaus karsinogeeneista ja Mikko Salaspuron artikkeli Addiction-julkaisussa).

Biohit Oyj:n palvelulaboratorio tarjoaa mahdollisuuden mitata alkoholin ja karsinogeenisen asetaldehydin pitoisuuksia mm. ravintoaineista ja alkoholipitoisista juomista. Palvelu sopii niin elintarviketeollisuudelle, tutkimuslaitoksille ja valvontaviranomaisille kuin tavalliselle kuluttajallekin. (www.biohithealthcare.com/fi/ Diagnostiikka/ Asetaldehydin määritys elintarvikkeesta).

Acetium-kapselin ja BioFood-menetelmän kehittäminen on hyvä esimerkki tiedekuntarajat ylittäneen akateemisen perustutkimuksen tuloksellisuudesta kuten myös onnistuneesta yhteistyöstä suomalaista bioteknologiaa kehittävän teollisuusyrityksen kanssa. Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä on tehty professori Mikko Salaspuron johdolla hänen työryhmänsä ja professori Martti Marvolan kanssa. Professori Salaspuro on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu alkoholi- ja asetaldehyditutkija.

GastroPanel-innovaatio

Ainutlaatuinen GastroPanel-tutkimus perustuu suomalaisen bioteollisuuden ja tiedeyhteisön yhteistyöhön, jossa GastroPanel-tutkimuksen kehittämisessä on hyödynnetty

 1. vuosikymmeniä kestänyttä suomalaista professoreiden Max Siuralan ja Pentti Sipposen johtamaa perustutkimusta gastriitista, ja
 2. sittemmin tämän perustutkimuksen myötä Nobel-palkinnon arvoista keksintöä helikobakteerista ja sen merkityksestä gastriitissa ja peptisessä haavataudissa  (http://nobelprize.org/medicine/laureates/2005/press.html) sekä
 3. kolmen suomalaisen biotekniikkayrityksen (Labsystems Oyj, Eflab Oy ja Biohit Oyj) perustajan, professori Osmo Suovaniemen innovaatioita mikrolevyanalytiikassa.

Näihin innovaatioihin perustuvien analyysi- ja nesteannostelulaitteiden maailmanlaajuiseen käyttöön leviämisen myötä tuli mahdolliseksi mm. ei-radioaktiivisia merkkiaineita käyttävien, turvallisten immunomäärityksien massiivinen kehittäminen tutkimuskäyttöön ja infektio- ja syöpätautien diagnostiikkaan ja ennaltaehkäisyyn. Kyseiset innovaatiot, joista on kehittynyt Tekesin erään julkaisun mukaan “global industrial standards”  ja jotka “revolutionised laboratory routines worldwide in the 1970s and 1980s”, tekivät mahdolliseksi GastroPanel-tutkimuksen ELISA-testien kehittämisen ja käytön (TEKES, The National Technology Agency of Finland, 2001. Paving the Way for Evidence-Based Medicine: Diagnostics 2000), www.biohithealthcare.com/fi / Yritys / Historia / Aggressive innovation and patenting strategy).

Perusterveydenhuollossa sekä oireettomien terveystarkastuksissa että dyspepsian, helikobakteeri-infektion, atrofisen gastriitin diagnostiikassa ja joidenkin tautien ennaltaehkäisyssä on tarve ja hyödyllistä käyttää modernia, turvallista ja kustannustehokasta GastroPanel-tutkimusta esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 1. dyspepsian (esiintyy noin kolmanneksella väestöstä), helikobakteeri-infektion (esiintyvyys 20 % – 70 % iästä riippuen) ja ruokatorven refluksitaudin (noin 20 % väestöstä) primaaritutkimuksena terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa samoin kuin                  
 2. työhöntulotarkastuksissa ja
 3. oireettomien terveystarkastuksissa (esim. viiden vuoden välein alle 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat kolmen vuoden välein), koska mm. maha- ja ruokatorvisyövän riskin sekä B12-vitamiinin ja kalsiumin vajeen aiheuttava atrofinen gastriitti (aikuisväestössä iästä riippuen 2 % – 12 %) on lähes aina oireeton.         

GastroPanel-tutkimus tehdään paastoverinäytteestä tutkimalla plasmasta mahalaukun limakalvon toimintaa kuvaavat pepsinogeeni I (PG I)-, pepsinogeeni II (PG II)- ja amidoitu gastriini-17 (G17) -pitoisuudet sekä Helicobacter pylori (helikobakteeri) vasta-aineet. 

Ennen GastroPanel-innovaatiota helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti ja siitä johtuvat riskit, kuten mahasyöpä ja B12-vitamiin, raudan ja kalsiumin vaje, on saatu selville oireettomilta tai vähäoireisilta, ennen ns. hälyttäviä oireita, usein vain sattumalöydöksenä gastroskopian yhteydessä otettujen koepalojen histologisella tutkimuksella !

Ote gastrokirurgi, dosentti Vesa Koivukankaan Lääkäri Sanomien 1/2011 haastattelusta otsikolla ”Vatsan alueen syövät havaitaan usein melko myöhään”: ”Vatsan alueen syövät ovat yleensä vähäoireisia, mikä vaikeuttaa niiden tunnistamista. Varhainen toteaminen olisi kuitenkin parantavan hoidon kulmakivi. Kaikkein tyypillisimpiä mahasyövän oireita ovat Koivukankaan mukaan nielemisvaikeus, oksentelu, laihtuminen, melena, verioksennukset ja yleinen heikkokuntoisuus. – Tavallisimpia laboratoriolöydöksiä ovat anemia ja ulosteen mikroskooppinen veri.” 

Edellä kuvatut oireet ovat ns. ”hälyttäviä oireita”, jotka viittaavat huonoon hoitoennusteeseen. Kirjoituksen laatija on jättänyt ilman huomiota sen, että varhaisella, ennen ”hälyttäviä oireita” atrofisen gastriitin ja siihen liittyvän mahdollisen mahasyöpäriskin toteamisella hoitoennuste olisi hyvä ja jopa olisi mahdollista estää turhia mahasyöpäkuolemia (www.biohithealthcare.com/fi/ Diagnostiikka/ Ajankohtaista: ”Prevention of unneccessary deaths due to peptic ulcer bleedings and gastric cancer”).

Jokainen hukattu päivä atrofisen gastriitin toteamisessa lisää riskiä, että dyspepsiapotilaan tai oireettomankin, useimmiten ikääntyvän henkilön H. pylori infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun korpuksen, antrumin tai molempien atrofinen gastriitti voi edetä mahasyöväksi parantavan hoidon ulottumattomiin ja edistää monien muiden sairauksien syntymistä. Tämän lisäksi harvoin paranevan korpuksen atrofisen gastriitin (hapoton maha) diagnoosin laiminlyönti voi estää 1) hapotonta mahaa sairastavan B12-vitamiini- ym. hoidon, 2) atrofisen gastriitin seurannan gastrokopia- ja koepalatutkimuksin ja 3) Acetium-kapselin käytön sitomaan hapottomassa mahassa syntyvää asetaldehydiä. Acetium-kapselin käyttö sitomaan mahalaukussa syntyvää karsinogeenistä asetaldehydiä on ainutlaatuinen keino maha- ja ruokatorvisyövän ennaltaehkäisyyn.

GastroPanel-tutkimuksen tuloksista GastroSoft-raportti antaa runsaasti tietoa mahalaukun limakalvon tilasta ja toiminnasta (www.biohit.fi/ Diagnostiikka/ Ajankohtaista: GastroPanel Innovation GastroPanel-esite):

 • diagnoosin helikobakteeri-infektiosta ja atrofisesta gastriitista sekä sen sijainnista korpuksessa (mahalaukun runko-osa) ja/tai antrumissa (runko-osan jatke). Korpuksen atrofinen gastriitti aiheuttaa vähähappoisen tai hapottoman mahan, jossa syntyy syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä ja joka voi johtaa mm. maha- ja ruokatorvisyöpään (www.acetium.com/fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen). Antrumin atrofinen gastriitti lisää mahasyövän ja peptisen haavataudin riskiä. Dyspepsian ja helikobakteri-infektion diagnostikkaan käytetyt 13C-ureahengitystesti, ulosteen antigeenitesti samoin kuin pelkät vasta-ainetestitkään eivät löydä atrofista gastriittia eivätkä anna tietoa mahalaukun runsaasta haponerityksestä. 
 • helikobakteeri-infektiosta myös silloin, kun tutkittavalla on atrofinen gastriitti, MALT lymfooma tai vuotava peptinen haava tai hän saa parhaillaan happopumpun esto- (PPI) lääkitystä tai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa 13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti antavat runsaasti vääriä negatiivisia tuloksia eli eivät anna diagnoosia helikobakteeri-infektiosta juuri silloin, kun niiden tulisi olla luotettavia.
 • mahalaukun runsaasta haponerityksestä, mikä voi lisätä ruokatorven refluksitaudin vaikeiden, jopa ruokatorvisyöpään johtavien komplikaatioiden riskiä.

Atrofinen gastriitti, epäily ruokatorven refluksitaudin komplikaatiosta ja oireileva helikobakteeri-infektio edellyttävät gastroskopiatutkimuksen tekemistä.

GastroPanel-tutkimus ei ole syöpätesti, mutta auttaa luotettavasti löytämään sellaiset mahalaukut, joiden limakalvossa ei ole helikobakteeri-infektiota eikä atrofista gastriittia monine riskeineen. Tämän lisäksi GastroPanel auttaa valikoimaan gastroskopia-tutkimukseen ja ajoissa hoitoon niitä riskipotilaita, joilla helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti voi johtaa mm. maha- ja ruokatorvisyöpään. Osa mahasyövistä voi edetä helikobakteeri-infektiosta, ilman, että histologisessa tutkimuksessa löytyisi atrofista gastriittia. Pieni osa mahasyövistä on perinnöllisiä.

Suomessa jo runsas kymmenen vuotta sitten tehtyihin Setti-tutkimuksiin ja tutkittujen seurantaan perustuen on arvioitu, että yli 45-vuotiaiden GastroPanel-seulonta, ja sen tuloksena useimmiten oireetonta atrofista gastriittia sairastavien ajoissa löytäminen ja ohjaaminen gastroskopia- ja koepalatutkimukseen parantaisi vuosittain 250 – 300 mahasyövän esiasteen tai alkuvaiheen hoitoennustetta.

Suomen Lääkärilehdessä esitetään, että GastroPanel sopii oireettomien potilaiden riskin arviointiin, kun ensisijaisena tavoitteena on mahalaukun syövän varhaisdiagnostiikka eli atrofista gastriittia sairastavien seulonta gastroskopiaan (Karvonen AL, Ylävatsavaivan diagnostiikkaa: pitääkö aina tähystää? Suomen Lääkärilehti 44/2005;60:4487 – 4490).

Atrofisen gastriitin ja siihen liittyvän maha- ja ruokatorvisyöpäriskin paljastava, runsaasti muutakin tietoa tuottava GastroPanel-tutkimus antaa tietoa myös riskistä sairastua helikobakteeri-infektion aiheuttamiin peptisiin haavatauteihin (maha- ja pohjukaissuolihaavatauti). Nämä haavataudit ja tulehduskipulääkkeiden käyttö saavat aikaan komplikaatiota (mm. verenvuoto), jotka aiheuttavat vuosittain 200 – 300 kuolemantapausta Suomessa. Mahalaukun antrumosan atrofinen gastriitti lisää mahasyövän ja peptisen haavataudin riskiä.

Jos GastroPanel-tutkimus osoittaa, että mahalaukun sisältö on voimakkaasti hapan, niin oireettomallakin refluksipotilaalla voi olla ruokatorven refluksitaudin komplikaatioiden riski.

Autoimmuuniperäistä atrofista gastriittia sairastavalla saattaa olla samanaikaisesti toinenkin autoimmuunitauti, kuten kilpirauhasen tulehdus, keliakia, hepatiitti, reuma, tyypin-I diabetes ja SLE, tai päinvastoin, esim. kilpirauhasen autoimmuunitautia sairastavilla 18 – 35 prosentilla voi jäädä diagnosoimatta autoimmuuniperäinen atrofinen gastriitti ja siitä johtuvat riskit, kuten maha- ja ruokatorvisyöpä sekä B12-vitamiinin, sinkin, raudan ja kalsiumin vajeesta johtuvat sairaudet.

Huonon ravitsemuksen ja keliakian lisäksi B12-vitamiinin (holoTC) vaje ja siihen liittyvä korkea homokysteiinin (tHcy) pitoisuus elimistössä voivat johtua myös mahalaukun korpuksen atrofisesta gastriitista (GastroPanel: H. pylori vasta-aineet negatiivinen tai positiivinen, matala PG I ja/tai matala PG I:n ja PG II :n suhde sekä korkea G-17), jonka voi aiheuttaa krooninen helikobakteeri-infektio tai autoimmuunisairaus. Professorit Pentti Sipponen, Matti Härkönen ja Mikko Salaspuro kirjoittavat Lääkärilehdessä: ”Atrofinen gastriitti jää usein vähäiselle huomiolle käytännön lääkärintyössä, vaikka se on tärkein tunnettu mahalaukun syövän riskitila ja siihen liittyy merkittävä B12-vitamiinin ja joidenkin hivenalkuaineiden puutosten vaara.” (Suomen Lääkärilehti 15/2008 vsk 63, 1427-1430a).  

Monien tautien, kuten jo kansantaudiksi muodostuneet B12-vitamiinivajeesta johtuvat sairaudet ja osteoporoosi, syynä tai myötävaikuttamassa voi olla atrofinen gastriiitti, joka on aiheellista hoitovirheiden välttämiseksi ottaa huomioon potilaita hoidettaessa.  Atrofisesta gastriitista johtuva kalsiumin vaje johtaa osteoporoosiin ja B12-vitamiinin vaje saattaa aiheuttaa Alzheimerin tautia, dementiaa, depressiota ja ääreishermostovaurioita sekä korkean homokysteiinipitoisuuden elimistössä, minkä puolestaan arvellaan olevan itsenäinen riskitekijä verisuonten kalkkeutumiselle, sydäninfarktille ja aivohalvaukselle. Tämän lisäksi atrofinen gastriitti (hapoton maha) estää eräiden lääkeaineiden imeytymistä elimistöön (kts. alla Dyspepsia).

GastroPanel-tutkimusta täydentää  ColonView-tutkimus paksuolisyövän riskin seulontaan ja diagnostiikkaan (www.biohithealthcare.com/fi / Diagnostiikka /Ajankohtaista: ColonView-esite). Vielä parantavan hoidon ulottuvissa oleva verta vuotava polyyppi, adenooma tai paksusuolisyövän alkuvaihe, jonka voi paljastaa ihmisen verelle spesifinen ColonView-tutkimus, on lähes aina oireeton tai oireet voivat usein etenkin vanhemmilla henkilöillä olla vain ylävatsalla dyspepsiavaivana (laajassa käytössä oleva Hemoccult® ei ole spesifinen ihmisen verelle). Väestön ikääntyessä harvoin oireita antavan atrofisen gastriitin ja siitä johtuvien sairauksien esiintyminen lisääntyy voimakkaasti. Siksi GastroPanel samoin kuin ColonView:kin olisi hyödyllistä liittää jokaisen oireettomankin ikääntyvän henkilön perustutkimuksiin. 

GastroPanel- ja ColonView-tutkimuksien lisäksi mahdollisesti tarvittavan gastroskopian yhteydessä muiden tutkimusten ohessa on edullista pois sulkea tai varmistaa biopsianäytteistä tehtävillä Biohitin pikatesteillä mahdollinen laktoosi-intoleranssi ja helikobakteeri-infektio.    

Vatsavaivojen lisätutkimuksiksi Biohit Oyj:llä on testejä myös hyvänlaatuisen ärtyneen paksusuolen eli ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) diagnostiikkaan kalprotektiinitesti ja keliakiaan seulontaan keliakiapaneeli sekä haavaisen paksusuolen tulehduksen ja Crohnin taudin erotusdiagnostiikkaan IBD-paneeli.  

Ruoka-aineallergioihin voi liittyä mm. haavainen (autoimmuunitauti IBD) tai ärtynyt paksusuoli (IBS) ja autoimmuunitauti keliakia, kuten myös autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti, SLE tai nivelreuma. SLE:n diagnosointiin ja erotusdiagnostiikkaan nivelreumasta Biohitillä on ainutlaatuinen SLE-testi. 

Autoimmuuniperäistä atrofista gastriittia sairastavalla saattaa olla samanaikaisesti toinenkin autoimmuunitauti, kuten kilpirauhasen tulehdus, keliakia, hepatiitti, reuma, tyypin-I diabetes ja SLE, tai päinvastoin, esim. kilpirauhasen autoimmuunitautia sairastavilla 18 – 35 prosentilla voi jäädä diagnosoimatta autoimmuuniperäinen atrofinen gastriitti ja siitä johtuvat riskit, kuten mm. mahasyöpä ja B12-vitamiinin vajeesta johtuvat sairaudet. 

Biohitin kehittämiä testejä hyödyntämällä voidaan vähentää riskipitoisia ylävatsavaivojen itsehoitoja ja hoitokokeiluja sekä tarpeettomia tutkimuksiakin. Biohitin testit edistävät täsmähoitoa, mikä säästää yhteiskunnan niukkoja resursseja ja ennaltaehkäisee monia turhia, yhteiskunnalle kalliiksi tulevia vaikeitakin sairauksia, Väestön ikärakenteen muuttuessa ja ikääntyvän väestönosuuden kasvaessa tällaisilla testeillä tulee olemaan yhä merkittävämpi rooli terveydenhuollossa (www.biohit.fi/ Diagnostiikka/ Tuote-esitteet).

Dyspepsia

Dyspepsian oirekuvaan kuuluu mm. ajoittaista tai jatkuvaa vatsavaivaa, pahoinvointia, turvotusta, röyhtäilyä, närästystä tai kipua. Sitä esiintyy noin kolmanneksella väestöstä. Dyspepsian diagnosoinnin tarkkuutta ajatellen kaikkien dyspepsiapotilaiden huolellinen gastroskopointi ja siihen liittyvä koepalojen histologinen tutkiminen olisi luonnollisesti paras vaihtoehto, mitä koululääketiedekin edellyttää. Resurssien puute ja kustannukset rajoittavat tätä strategiaa. Tämän lisäksi vuosittain Suomessa tehdyistä noin 120 000 gastroskopiasta jopa yli 50 % on turhia, koska usein kyseessä on funktionaalinen dyspepsia (normaalihappoinen mahalaukku, ei helikobakteeri-infektiota eikä atrofista gastriittia).

Dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diagnostiikassa vielä käytössä olevilla helikobakteeritesteillä ei voida todeta mm. atrofista gastriittia, jolla tarkoitetaan mahalaukun limakalvon vauriota ja toimintahäiriötä ja joka useimmiten on oireeton. Näitä testejä sekä oireettomien terveystarkastuksiin että dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan ei ole suositeltavaa käyttää mahdollisten vakavienkin hoitovirheiden välttämiseksi. Kyseisiin testeihin liittyy vakavia lääketieteellisiä ja eettisiä ongelmia seuraavalla tavalla:   

Helikobakteeritestit 13C ureahengitystesti (UBT), ulosteen antigeenitesti ja vasta-ainetestit eivät löydä helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamaa vähäoireista tai useimmiten oireetonta atrofista gastriittia. Sen diagnosoiminen on kuitenkin tärkeää, johtuen siihen liittyvistä riskeistä, joita ovat maha- ja ruokatorvisyöpä sekä B12-vitamiinin, sinkin, raudan, magnesiumin, kalsiumin ja eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriöt.  Kalsiumin vaje aiheuttaa osteoporoosia ja B12-vitamiinin vaje saattaa aiheuttaa Alzheimerin tautia, dementiaa, depressiota ja ääreishermostovaurioita sekä korkean homokysteiinipitoisuuden elimistössä, minkä puolestaan arvellaan olevan itsenäinen riskitekijä verisuonten kalkkeutumiselle, sydäninfarktille ja aivohalvaukselle.

Dipyridamolin, joidenkin rautavalmisteiden ja sienilääkkeiden (fluconazoli, itraconazoli), tyroksiinin ja atatsanoviirin imeytyminen on merkittävästi alentunut hapottomassa mahassa. Mahalaukun korpusosan atrofinen gastritti ja PPI-lääkehoito aiheuttavat hapottoman mahan. Pneumonioiden ja seniori-ikäisillä jopa fataalien suolistoinfektioiden (esim. giardiaasi, malaria, Clostridium difficile) riskin on todettu merkittävästi lisääntyneeksi kun maha on hapoton. 

Mikään kyseisestä kolmesta helikobakteeritestistä ei anna tietoa mahalaukun runsaasta haponerityksestä, mikä ruokatorven refluksitautia sairastavalla saattaa aiheuttaa tämän taudin usein oireettomia komplikaatioita. Näitä ovat haavainen ruokatorventulehdus ja Barrett’in ruokatorvi, jotka ilman hoitoa saattavat johtaa ruokatorvisyöpään. Helikobakteeri-gastriitti voi edetä myös antrumin atrofiseksi gastriitiksi, mikä lisää peptisen haavataudin ja mahasyövän riskiä. Tämän lisäksi 13C ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti voivat antaa jopa 50 % vääriä negatiivisia tuloksia helikobakteeri-infektiosta silloin kun potilaalla on atrofinen gastritti, MALT lymfooma tai vuotava peptinen haavatauti tai potilas saa antibiootti- tai PPI-hoitoa.”   

Edellä kuvattuja vakavia lääketieteellisiä ongelmia ei liity moderniin, turvalliseen ja kustannustehokkaaseen GastroPanel-tutkimukseen (www.biohit.fi/ Diagnostiikka/ Ajankohtaista: GastroPanel tutkimus ja GastroPanel Innovation)

Potilasturvallisuutta voidaan parantaa ja kustannuksia säästää huomattavasti, jos dyspepsiapotilaan  PPI-koe-, ym. lääkitystä tai helikobakteeri-infektion hoitoa mikrobi- ja PPI-lääkkeillä ei aloitettaisi ennen kuin on varmistettu helposti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti tehtävällä GastroPanel-tutkimuksella tai vaikeammin ja kalliimmin tehtävällä gastroskopialla ja koepalojen histologisella tutkimuksella, ettei potilaalla ole atrofista gastriittia ja siitä seuraavaa mahdollista mahasyövän esiastetta, jota em. lääkkeet eivät paranna. Samoin itselääkityksillä (reseptivapaat PPI-lääkkeet ja H2 salpaajat) ja jogurteilla vatsaoireiden poistaminen ja oikean diagnoosin viivyttäminen saattaa pitkittää vakavankin taudin parantavan hoidon ulottumattomiin.

Pharmaca Fennica (2010, III, s. 2031) ilmoittaa erään PPI-lääkkeen kohdalla mm. seuraavanlaisen varoituksen: ”Jos potilaalla on hälyttäviä oireita (esim. merkittävää selittämätöntä painon laskua, toistuvaa oksentelua, nielemishäiriöitä, verioksennuksia tai veriulosteita) ja epäilty tai todettu mahahaava, pahanlaatuisen sairauden mahdollisuus on suljettava pois, koska PPI-hoito voi lievittää oireita ja viivästyttää diagnoosia.”  Tämä varoitus on paikallaan, mutta ”hälyttävien oireiden” ilmaannuttua se on useimmiten jo liian myöhään. –  Ennen ”hälyttäviä oireita”  lääkäri ei osaa epäillä mahasyöpä- ym. riskejä, koska helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti on useimmiten oireeton.

Potilasturvallisuutta voitaisiin parantaa sekä Kela ja koko yhteiskuntamme voisi säästää suuria määriä erilaisia korvauksia ja kustannuksia, jos Kela-korvauksia ei maksettaisi sellaisista hoidoista, joissa ei ole selvitetty tai poissuljettu mahdollista mahalaukun korpuksen ja antrumin atrofista gastriittia ja siihen liittyviä riskejä. Näitä mahdollisiin vakaviinkin hoitovirheisiin, turhiin tai vääriin lääkityksiin johtavia hoitoja voivat olla esimerkiksi 13C ureahengitystestiin tai ulosteen antigeenitestiin perustuva helikobakteerin häätöhoito, dyspepsiapotilaan PPI-hoitokokeilut, jos 13C ureahengitystesti tai ulosteen antigeenitesti ei löydä helikobakteeri-infektiota, potilaan kertomukseen ja lääkärin hyvään arvaukseen perustuva dyspepsian PPI-hoito tai -hoitokokeilu tai H2 salpaajahoito ja osteoporoosin hoito sekä raudan ja B12-vitamiinin puutoksesta johtuvien sairauksien hoito.

On hyödyllistä ottaa myös huomioon, että moni ihminen voi altistua saamaan jopa esimerkiksi sydäninfarktin siksi, että dyspepsian ja helikobakteeri-infektion hoidossa on jätetty aikanaan ottamatta huomioon verinäytteestä helposti tehtävällä GastroPanel-tutkimuksella helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun korpuksen atrofinen gastriitti tai helikobakteeri-infektion aiheuttama antrumin atrofinen gastriitti, joka lisää mahasyövän ja peptisen haavataudin riskiä. Mahalaukun korpusosan atrofinen gastriitti (hapoton maha) voi johtaa maha- ja ruokatorvisyöpään (hapoton maha ja siihen liittyvä antrumin atrofinen gastriitti on suurin mahdollinen riskitekijä mahasyövälle) ja myös B12-vitamiinin, raudan, sinkin, magnesiumin ja kalsiumin sekä eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriöön. Väestön ikääntyessä ja yhä enemmän käyttäessä dyspepsiaan PPI-hoitokokeilujen (!) lisäksi nyt jo reseptivapaitakin PPI-lääkkeitä (!), joilla maha hoidetaan hapottomaksi (!), kalsiumin vajeesta johtuva osteoporoosi ja siihen liittyvät murtumat lisääntyvät voimakkaasti.  B12-vitamiinivaje, josta on tulossa myös entistä pahempi kansantauti väestön ikääntyessä, voi liittyä mm. dementiaan, depressioon ja ääreishermostovaurioihin. B12-vitamiinin vaje voi johtaa korkeaan homokysteiinipitoisuuteen elimistössä, minkä puolestaan arvellaan olevan itsenäinen riskitekijä verisuonten kalkkeutumiselle, aivohalvaukselle ja sydäninfarktille.  

Autoimmuunitauteihin, kuten esim. kilpirauhasen autoimmuunitauti, voi liittyä autoimmuuniperäinen atrofinen gastriitti siihen liittyvine riskeineen, mikä tulisi ottaa huomioon näitä tauteja hoidettaessa.  

Yhteenveto

Edellä esitetyn perusteella voidaan havaita, että GastroPanel-innovaatiolle on erityisesti perusterveydenhuollossa runsaasti tarvetta potilasturvallisuuden parantamiseen ja kustannusten säästämiseen, kun vielä tiedetään ja vakavasti otetaan huomioon se, että ennen GastroPanel-innovaatiota helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti ja siitä johtuvat riskit, kuten maha- ja ruokatorvisyöpä ja B12-vitamiinin, raudan, sinkin ja kalsiumin vaje, on saatu selville oireettomalta tai vähäoireiselta usein vain sattumalöydöksenä gastroskopian yhteydessä otettujen koepalojen histologisella tutkimuksella. ”Hälyttävien oireiden”, kuten oksentelua, laihtumista, suolikanavan verenvuotoa ja/tai nielemisvaikeuksia ilmaannuttua maha- ja ruokatorvisyöpäpotilaan hoitoennuste on huono.

Lainaus eräästä kirjoituksesta: ”Oirepohjainen dyspepsiadiagnostiikka on epävarmaa, eikä endoskopiassakaan usein ole löydöksiä, sillä makroskooppinen limakalvovaurio ei aina ole helposti identifioitavissa. Tähystystutkimuksella pyritään poissulkemaan syöpä hälyttävien oireiden takaa. Ongelmallista kuitenkin on, että osa ylä-GI-kanavan syöpäpotilaista on oireettomia. Toisaalta suorastaan lohdutonta on se, että oireisena havaittu maha- ja ruokatorvisyöpäkin on useimmiten levinnyt diagnosointihetkellä” (Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätautien klinikka 29.09.2005, Vasunta Riitta-Liisa).

Toisin kuin mahalaukun limakalvosta yksittäisiä biopsianäytteitä otettaessa ja tutkittaessa, verinäytteestä tehtävällä GastroPanel-tutkimuksella saadaan tietoa koko mahalaukun limakalvon tilasta ja toiminnasta. Patologin mikroskooppiseen tutkimukseen gastroenterologi ottaa tavallisesti vajaan kymmenen näytettä, joista mahalaukusta otetut näytteet edustavat yhteispinta-alaltaan noin promillea mahalaukun limakalvon koko pinta-alasta. Lisäksi verinäytteenottoon ja näytteen analytiikkaan ei liity merkittäviä virhetekijöitä. Oireettomasta tai dyspepsiaa potevasta potilaasta GastroPanel-tutkimuksella diagnosoitu atrofinen gastriitti esimerkiksi mahalaukun korpusosassa hälyttää gastroenterologin erityiseen huolellisuuteen ja auttaa häntä ottamaan vauriokohdistakin biopsianäytteitä patologin tutkittavaksi. 

Koska työkseen potilaita tutkivat ja hoitavat lääkärit eivät ole vastuussa modernien (”state-of-the-art”) ja aiempaa turvallisempien tutkimusmenetelmien keksimisestä ja kehittämisestä, luonnollisesti tässä GastroPanel-innovaation esittelyssä ei arvostella endoskopiatutkimuksiin liittyviä haasteita eikä syyllistetä mahdollisista hoitovirheistä tai turhista tai vääristä lääkityksistä, vaan modernin ja monipuolista tietoa tuottavan GastroPanel-tutkimuksen käyttöä suositellaan edistämään aiempaa turvallisempaa sairauksien diagnostiikkaa ja ennaltaehkäisyä.

Siitä, että lääkäreiden käyttöön suositellaan moderneja, turvallisia ja kustannustehokkaita laboratoriotutkimuksia, vastuun kantanevat lääkäreille auktoriteetti- ja luottamusasemassa toimivat asiantuntijalääkärit ja heidän suosituksiaan julkaisevat luotettavina pidetyt lehdet sekä tutkimuksia tarjoavat ja suorittavat laboratoriot.

Dyspepsialle ja helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamalle atrofiselle gastriitille puuttuu edelleenkin moderni, turvallinen ja kustannustehokas käypä hoito suositus. Aikaansa jäljessä oleva dyspepsian ja helikobakteeri-infektion käypä hoito suositus tarjoaa lääkäreille primaaritutkimuksina 13C ureahengitystestiä ja ulosteen antigeenitestiä, siitä huolimatta, että nämä testit eivät löydä atrofista gastriittia mahalaukun korpuksessa ja antrumissa eikä siitä johtuvia riskejä, kuten maha- ja ruokatorvisyöpä ja B12-vitamiinin, raudan ja kalsiumin vaje sekä eräiden lääkeaineiden imeytymisen häiriö. Tämän lisäksi nämä testit voivat antaa runsaasti vääriä negatiivisia tuloksia, toisin sanoen eivät löydä helikobakteeri-infektiotakaan juuri silloin kun niiden pitäisi toimia luotettavasti. Ne voivat antaa jopa 50 % vääriä negatiivisia tuloksia helikobakteeri-infektiosta silloin kun potilaalla on atrofinen gastritti, MALT lymfooma tai vuotava peptinen haavatauti tai potilas saa antibiootti- tai PPI-hoitoa. Kyseiset testit eivät anna tietoa mahalaukun runsaasta haponerityksestä, mikä voi lisätä ruokatorven refluksitaudin vaikeiden, jopa ruokatorvisyöpään johtavien komplikaatioiden riskiä. – GastroPanel-tutkimukseen ei liity näitä vakavia puutteita.     

GastroPanel-innovaatio on moderni, turvallinen ja kustannustehokas tutkimus

 1. dyspepsian, helikobakteeri-infektion ja mahalaukun korpuksen ja antrumin atrofisen gastriitin diagnostiikkaan ja niihin liittyvien riskien, kuten maha- ja ruokatorvisyöpä ja B12-vitamiinin ja kalsiumin, sinkin, magnesiumin ja raudan vaje riskeineen, toteamiseen, ennaltaehkäisyyn ja ajoissa parantavaan hoitoon pääsemiseen,
 2. Ennen helikobakteeri-infektion hoitoa mikrobi- ja PPI-lääkkeillä samoin kuin ennen PPI-koehoitoja vatsavaivojen toteamiseen on turvallista tehdä GastroPanel-tutkimus, jolla voidaan sulkea pois atrofinen gastriitti tai todeta atrofinen gastriitti tai korkea haponeritys, mikä kuten atrofinen gastriitti ja oireileva helikobakteeri-infektio vaatiivat gastroskopia- ja koepalatutkimukset mm. maha- ja ruokatorvisyöpäriskin poissulkemiseksi tai löytämiseksi ajoissa parantavan hoidon ulottuviin.
 3. Vanhemman väestönosan kansantaudiksi kehittyneen osteoporoosin hoitoon kuuluu lääkityksen yhteydessä korpuksen atrofisen gastriitin poissulkeminen tai toteaminen ja ottaminen huomioon hoidossa
 4. Samoin vanhemman väestönosan kansantaudiksi kehittyneen B12-vitamiinin vajeesta johtuvien sairauksien hoidossa on järkevää huomioida korpuksen atrofinen gastriiti (hapoton maha), minkä diagnoosin antaa GastroPanel-tutkimus, jossa H. pylori vasta-ainetesti on negatiivinen tai positiivinen ja matala PG I ja/tai matala PG I:n ja PG II:n suhde ja korkea G-17.
 5. Raudan puutoksen ja anemian syynä tai myötävaikuttavana tekijänä voi olla korpuksen atrofinen gastriitti
 6. Mahalaukun antrumin atrofinen gastriitti (H. pylori vasta-ainetesti on positiivinen ja G-17 matala) lisää merkittävästi mahasyövän ja peptisen haavataudin riskiä
 7. Samanaikaisesti sekä korpuksen että antrumin atrofinen gastriitti on vaikein tunnettu mahasyövän riskitila (GastroPanel: H. pylori vasta-aineet + tai -, matala PG I ja/tai matala PG I:n ja PG II:n suhde sekä matala G-17)
 8. Autoimmuunitauteihin, kuten esim. kilpirauhasen autoimmuunitauti, voi liittyä autoimmuuniperäinen korpuksen atrofinen gastriitti siihen liittyvine riskeineen, mikä tulisi ottaa huomioon näitä tauteja hoidettaessa.
 9. Samoin autoimmuunperäiseen korpuksen atrofiseen gastriittiin voi liittyä joku toinen autoimmuunitauti.
 10. Dipyridamolin, joidenkin rautavalmisteiden ja sienilääkkeiden (fluconazoli, itraconazoli), tyroksiinin ja atatsanoviirin imeytyminen on merkittävästi alentunut hapottomassa mahassa, jonka aiheuttaa korpuksen atrofinen gastritti, PPI-lääkkeet tai mahaleikkauksen jälkitila
 11. Pneumonioiden ja seniori-ikäisillä jopa fataalien suolistoinfektioiden (esim. giardiaasi, malaria, Clostridium difficile) riskin on todettu merkittävästi lisääntyneeksi kun maha on hapoton.
 12. GastroPanelin yhdistäminen ColonView-tutkimukseen tuo lisää tietoa dyspepsian diagnostiikkaan ja edistää dyspepsiapotilaan ja oireettomankin varhaista paksusuolisyövän diagnoosia parantavan hoidon ulottuviin (etenkin vanhemmalla henkilöllä ylävatsan dyspepsiavaivat voivat olla paksusuoliperäisiä ja alkuvaiheen, vielä parantavan hoidon ulottuvissa oleva paksusuolisyöpä ja sen esiasteet ovat useimmiten oireettomia)
 13. GastroPanel ja ColonView valikoivat sekä dyspepsiapotilaista sairaita funktionaalista dyspepsioista että oireettomia riskipotilaita gastroskopiaan ja/tai kolonoskopiaan.
 14. Dyspepsiavaivojen jatkoselvittelyyn on saatavana GastroPanel- ja ColonView-tutkimuksia täydentämään testejä myös 
 15. hyvänlaatuisen ärtyneen paksusuolen eli ärtyvän suolen oireyhtymään IBS-kalprotektiinitesti
 16. B12-vitamiinin vajeen ym. vaivoja aiheuttavan keliakian ilmaiseva keliakiapaneeli ja  
 17. haavaisen paksusuolen tulehduksen ja Crohnin taudin diagnostiikkaan IBD-paneeli.  
 18. Ruoka-aineallergioihin voi liittyä mm. haavainen tai ärtynyt paksusuoli ja keliakia, kuten myös autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti, nivelreuma tai SLE, jonka diagnosointiin ja erotusdiagnostiikkaan nivelreumasta saatavana on ainutlaatuinen SLE-testi.  
 19. Jokaisen gastroskopian yhteydessä histologisiin tutkimuksiin otettavien biopsianäytteiden lisäksi on edullista poissulkea tai varmistaa biopsianäytteistä tehtävillä pikatesteillä mahdollinen laktoosi-intoleranssi ja helikobakteeri-infektio (www.biohit.fi / Diagnostiikka: Tuote-esitteet). 

Näin vähennettäisiin riskipitoisia itsehoitoja ja hoitokokeiluja ja tarpeettomia tutkimuksiakin sekä edistettäisiin täsmähoitoa ja säästettäisiin yhteiskunnan niukkoja resursseja ja ennaltaehkäistäisiin monia turhia, yhteiskunnalle kalliiksi tulevia vaikeitakin sairauksia, jotka voimakkaasti lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Jokainen hukattu päivä atrofisen gastriitin toteamisessa lisää riskiä, että dyspepsiapotilaan tai oireettomankin, useimmiten ikääntyvän henkilön H. pylori infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun korpuksen, antrumin tai molempien atrofinen gastriitti voi edetä mahasyöväksi parantavan hoidon ulottumattomiin ja edistää monien muiden sairauksien syntymistä. Tämän lisäksi harvoin paranevan korpuksen atrofisen gastriitin (hapoton maha) diagnoosin laiminlyönti estää 1) hapotonta mahaa sairastavan B12-vitamiini- ym. hoidon, 2) atrofisen gastriitin seurannan gastrokopia- ja koepapatutkimuksin ja 3) maailmassa ainutlaatuisen Acetium-kapselin käyttämisen sitomaan hapottomassa mahassa syntyvää karsinogeenistä asetaldehydiä, minkä tavoitteena on maha- ja ruokatorvisyövän ennaltaehkäisy.

Kaikkia ryhmän 1karsinogeeneja, kutea asetaldehydi, asbesti ja bentseeni, lähteestä riippumatta koskee yhtenäinen eettinen ja lainsäädännöllinen periaate. Niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään elimistössä ja ravinnossa (www.acetium.com/fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen).

Terveydenhuoltoala elää murrosvaihetta

Yleisessä tiedossa on, että terveydenhuoltoala on merkittävässä murrosvaiheessa ja yhä pahenevien ongelmien edessä. Yhtäältä väestön ikääntyminen sekä lääketieteelliset edellytykset diagnosoida ja hoitaa aiempaa useampia sairauksia lisäävät terveydenhuollon kustannuspaineita. Toisaalta biotekniikan sovellusten odotetaan mahdollistavan kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä esimerkiksi tehostamalla diagnosointia ja tarjoamalla mahdollisuuksia täsmähoitoihin.

Suomen bioteollisuus voi tarjota ratkaisuja terveydenhuollon kustannuskriisiin ja samalla kehittyä kansainvälisesti kilpailukykyiseksi teollisuusklusteriksi  (kts. ETLA – Suhdanne Nro 2/2004, Bioteollisuuden kasvupotentiaali ja terveydenhuollon kustannuskriisi). Biotekniikkayritys Biohit Oyj voi Suomessa tarjota terveydenhuollon yhä pahenevaan kustannuskriisiin diagnostiikan ja täsmähoidon kehittämistä ja samalla yhteistyössä suomalaisen terveydenhuollon ja tiedeyhteisön kanssa kehittyä nykyistä merkittävämmäksi kansainväliseksi yritykseksi.

Osmo Suovaniemi, LKT, Professori, osmo.suovaniemi@biohit.fi