Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriohjeet

Biohitissä on käytössä sisäpiiriohje, joka muodostuu Markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta (EU N:o 596/2014, MAR), NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeesta, muusta soveltuvasta sääntelystä ja Biohitiä koskevista täsmennyksistä.

Johdon ilmoitusvelvollisten rekisteri

Biohitin johdon ilmoitusvelvollisten rekisteriin kuuluvat Biohit Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Näillä henkilöillä on säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon ja valtuudet tehdä kehitystä ja liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Johdon ilmoitusvelvolliset ja heidän lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan Finanssivalvonnalle ja Biohit Oyj:lle yhtiön arvopapereilla tekemänsä liiketoimet. Saatuaan tiedon johtohenkilön tai heidän lähipiirinsä liiketoimista Biohit Oyj julkistaa tiedon viipymättä pörssitiedotteella. Julkistettavat tiedot toimitetaan myös Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään tiedotevarastoon.

Muut sisäpiirirekisterit

Lisäksi Biohit Oyj:lla on täydentävä pysyvä sisäpiirirekisteri, johon kuuluvilla henkilöillä on yhtiön arvion mukaan jatkuvasti pääsy kaikkiin sisäpiiritietoihin. Biohit Oyj:n hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihin rekisteröidään henkilöt, jotka saavat tietyn hankkeen yhteydessä sisäpiiritietoa.

Kaupankäyntirajoitukset

Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Biohit Oyj:n liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 30 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen julkistamista. Lisäksi yhtiö velvoittaa, että tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen valmisteluun osallistuvat henkilöt noudattavat 30 päivän suljettua ikkunaa. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen julkistamista tai sen raukeamista.  Kaupankäynti on aina kiellettyä, mikäli henkilöllä on tiedossaan Biohit Oyj:ta koskevaa sisäpiiritietoa.

Sisäpiiriasioiden valvonta

Biohitin sisäpiiriasioiden valvonnasta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Hän vastaa mm. siitä, että sisäpiiritietoa käsittelevät henkilöt ovat tietoisia sisäpiirimääräyksistä ja noudattavat kaupankäyntirajoituksia. Biohit Oyj:lla on käytössään sisäinen kanava, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemastaan markkinoidenväärinkäyttöepäilystä.

Johdon ilmoitusvelvollisten liiketoimet löytyvät 3.7.2016 lähtien Biohit Oyj:n pörssitiedotteista.
3.7.2016 alkaen Biohit Oyj:lla ei ole enää julkista sisäpiirirekisteriä, vaan kaikki sisäpiirirekisterit ovat yrityskohtaisia. Biohitin sisäpiiriläisten omistus- ja kaupankäyntitiedot 2.7.2016 asti löytyvät sivulta Sisäpiirirekisteri.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus 3.7.2016
Pörssin sisäpiiriohje 3.7.2016