Toimintaympäristö

Biohitin päämarkkina-aluetta ovat Eurooppa ja Aasia. Biohit rakentaa sitoutuneen ja keskittyneen jakelija- ja partneriverkoston, minkä lisäksi potentiaalisia jakelijoita seulotaan tarkasti.

Uusia diagnostisten tuotteiden jakelijasopimuksia on tekeillä erityisesti gastroenterologiaan erikoistuneiden jakelijoiden kanssa. Acetium valmisteille on haettu myös omia partnereita, joiden kanssa tavoitellaan laajempaa yhteistyötä. Tällöin tarkoituksena on toteuttaa valituilla alueilla myynnin ja markkinoinnin lisäksi myös tuotteen valmistus ja alueellinen tutkimus.


INNOVAATIOITA LIIKETOIMINNAN KEIHÄÄNKÄRKENÄ

Biohitin tuotevalikoima sisältää testejä, instrumentteja ja analyysijärjestelmiä laboratorioihin. Lisäksi Biohit on tuonut markkinoille ainutlaatuisia Acetium-valmisteita, joka sitovat karsinogeenistä asetaldehydiä.

Mahalaukun terveystesti GastroPanel ja paksusuolen syöpäriskin määrityksen ColonView-pikatestit ensisijainen käyttäjäkunta on perusterveydenhuolto, minkä lisäksi laktoosi-intoleranssija helikobakteeri- pikatestit soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön. Testien lisäksi yhtiö markkinoi ja jälleenmyy eri kapasiteetin omaavia GastroPanel-laboratorioita, jotka sisältävät GastroPanel-testikittien lisäksi nesteannostelutuotteita, instrumentteja ja ohjelmia. Diagnostiikkatuotteiden ja laboratorioiden yhteyteen nesteannosteluliiketoiminnan ostaneelta Sartoriukselta Biohit Oyj ostaa tarvittavat nesteannostelutuotteet. GastroPanel-laboratoriokonseptilla edistetään GastroPaneltutkimuksen tehokasta käyttöönottoa.

Healthy Stomach Initiative -työryhmä

Kansainvälinen Healthy Stomach Intiative -tutkimustyöryhmä ehdottaa GastroPanel-tutkimuksen biomarkkereiden käyttöä vatsavaivoista kärsivien ja oireettomien helikobakteeri-infektion ja sen tai autoimmuunitaudin aiheuttaman atrofisen gastriitin diagnostiikkaan ja seulontaan, johon ei ole turvallista käyttää vanhentunutta hoitomenetelmää, 13C-ureahengitystestiä. Vatsavaivojen esiintyvyys länsimaisessa väestössä on 20–40 %. Ruoansulatuskanavan alueen sairaudet aiheuttavat suuria kustannuksia terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi monet tutkimus- ja hoitokäytännöt ovat vanhentuneita ja riittämättömiä. Lue lisää: www.hsinitiative.org.

Uutta hoitokulttuuria, ainutlaatuisia ratkaisuja

Alan viimeisintä kehitystä edustavaan, turvalliseen ja kustannustehokkaaseen GastroPanel-tutkimukseen ei liity seuraavassa kuvattavien testien vakavia lääketieteellisiä ja eettisiä ongelmia, jotka voivat johtaa hoitovirheisiin ja jopa mm. turhiin mahasyöpäkuolemiin. Suomalaisen Setti-tutkimuksen (Varis ym. 2000) tulosten perusteella on arvioitu, että Suomessa voitaisiin vuosittain estää 250–300 mahasyöpäkuolemaa yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Näitä turhia kuolemia voitaisiin vähentää käyttämällä GastroPanel-tutkimusta kaikkien iäkkäiden henkilöiden ja erityisesti kaikkien Helicobacter pylori -positiivisiksi epäiltyjen potilaiden atrofisen gastriitin seulontaan. Riskiryhmään kuuluvien potilaiden varhaisvaiheen mahasyövät ja syövän esiasteet voidaan todeta gastroskopiassa, kun taudit ovat vielä oireettomia ja parannettavissa. Maha- ja ruokatorvisyöpäriskin arvioinnin lisäksi GastroPanel-seulonnalla, diagnostiikalla ja tarkastuksilla saadaan runsaasti luotettavaa ja arvokasta lisätietoa.