Ohjeistus vuodelle 2022

Ohjeistus vuodelle 2022 (päivitetty 3.8.2022)

Biohit odottaa liiketuloksen olevan positiivinen vuonna 2022 (vuonna 2021 -1,5 milj. euroa).
Suurimmat riskit liittyvät globaalien talousnäkymien heikkenemiseen sekä inflaation kiihtymisen kautta kustannuskilpailukykyyn.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2022

Biohit odottaa liiketuloksen paranevan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna (vuonna 2021 -1,5 milj. euroa).
Pitkittynyt COVID-19 pandemia varjostaa edelleen näkymiä, koska se vie terveydenhuollon rajallisia resursseja ja rajoittaa siten osaltaan muun diagnostiikan kysyntää.