Konsernin johto

Tytäryhtiöiden johto | Hallituksen jäsenet | Toimitusjohtaja | Johtoryhmä

Biohitin ylintä päätäntävaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus valvoo yhtiön hallintoa, organisaatiota ja konsernin tuloskehitystä.

Yhtiön operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, jota avustaa johtoryhmä.