Hallituksen osingonjakoehdotus

Yhtiökokous 26.4.2017 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.