Hallituksen osingonjakoehdotus

Yhtiökokous 24.4.2019 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.