Hallituksen osingonjakoehdotus

Yhtiökokous 25.4.2018 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.