Hallituksen kokoukset

Biohit Oyj:n hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 8 kertaa (5 kertaa vuonna 2018). Keskimääräinen
osallistumisprosentti oli 91 % (91 %).