Hallituksen kokoukset

Biohit Oyj:n hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 5 kertaa (6 kertaa vuonna 2017). Keskimääräinen
osallistumisprosentti oli 91 % (91 %).