Hallinnointi

Biohit Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka B-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ryhmässä ”Small cap/Terveydenhuolto”.

Biohit-konsernista käytetään seuraavassa lyhennettä ”Biohit”. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiöllä on tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. 

Biohit noudattaa konsernin hallinnoinnissa voimassa olevan lainsäädännön lisäksi julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia standardeja ja suosituksia, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännöksiä sekä Biohit Oyj:n yhtiöjärjestystä. Biohit Oyj noudattaa 1.10.2010 alkaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.