Selvitys Biohitin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Biohit Oyj on laatinut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 54 kohdan perusteella. Selvitys on annettu Biohit Oyj:n hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Hallitus on käsitellyt selvityksen kokouksessaan 26.2.2018.

Lue Biohitin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: