Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers (lyhennelmä)

Agréus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V, Yaron N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Ronkainen J, Salaspuro M, Sipponen P, Sugano K, Sung J. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach specific plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 2012; 47:136-147

Kansainväliset tutkijaryhmät suosittelevat verinäytteen biomerkkiainetestejä mahalaukun sairauksien diagnostiikkaan ja seulontaan

Arvovaltaisessa Scandinavian Journal of Gastroenterology – lehdessä  julkaistun artikkelin  kirjoittajina on 16 gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri maasta. Kyseisen asiantuntijatyöryhmän pyrkimyksenä on kehittää mahalaukun sairauksien aiempaa turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa diagnostiikkaa, ehkäisyä ja hoitoa kansainvälisenä yhteistyönä.

Artikkelin mukaan GastroPanel-biomerkkiainetutkimus on vatsavaivoista kärsivän potilaan perustutkimus, joka voidaan tehdä missä tahansa lääkärin vastaanotolla. Tutkimus ohjaa lääkäriä vatsavaivoista kärsivien tähystystutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Sen avulla on helppo diagnosoida ja seuloa atrofista gastriittia (hapoton maha) sairastavat potilaat ja löytää ne, joilla on helikobakteeri-infektio. GastroPanel-tutkimuksen avulla löytyvät myös ne potilaat, joiden mahalaukun limakalvo suurella todennäköisyydellä on terve ja joilla mahalaukun syövän tai mahahaavan riski on siksi erittäin vähäinen. Näille potilaille mahalaukun tähystys ei ole ensisijainen ja tärkein jatkotutkimus. Kun mahalaukun tähystysten tarve vähenee, kustannuksia säästyy merkittävästi.

Artikkelin kirjoittajat esittävät myös ohjeistuksen siitä, millä tavalla verinäytteestä tehtävän GastroPanel- tutkimuksen antamia tuloksia  käytännössä tulkitaan. Tulkinnassa käytetään GastroSoft-tietokoneohjelmaa, joka on kaikkien GastroPanel -tutkimuksia tekevien lääkäreiden ja laboratorioiden käytettävissä. GastroPanel-innovaation, joka koostuu pepsinogeeni I-, pepsinogeeni II-, gastriini-17- ja helikobakteerivasta-aine-biomerkkiaineista ja tietokoneohjelmasta, on kehittänyt ja patentoinut Biohit Oyj.   Kirjoittajat toteavat myös, että hapottomassa mahalaukussa syntyvä asetaldehydi on maha- ja ruokatorvisyöpäriskin yksi merkittävä syy. WHO:n vuonna 2009 antaman luokituksen mukaan asetaldehydi kuuluu samaan 1. ryhmän karsinogeenien (syöpää aiheuttavien aineiden) luokkaan kuin esimerkiksi asbesti, tupakka ja bentseeni. Biohit Oyj:n kehittämä ja patentoima Acetium – kapselien käyttö aterioiden yhteydessä ja alkoholia käytettäessä vähentää merkittävästi mahalaukkussa syntyvää asetaldehydiä ja näin mahdollisesti ehkäisee  mahalaukun ja ruokatorvensyöpäriskiä erityisesti potilailla, joilla on atrofisen gastriitin aiheuttama tai happopumpunestolääkityksellä aikaansaatu hapoton mahalaukku.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan (pdf avautuu uuteen ikkunaan)