Muun johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen vuonna 2020

Muiden johtoryhmäjäsenten yhteenlasketut palkat olivat luontaisetuineen 451 000 euroa (413 000 euroa vuonna 2019).

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen (pois lukien toimitusjohtaja)

Palkat ja etuudet (1000 EUR)20202019
Palkka451393
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot
Pitkän aikavälin kannustepalkkiot20
Yhteensä451413