Muu johto

Konsernin johtoryhmä

Biohitin johtoryhmä keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen sekä konsernin hallinnollisiin asioihin.

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin liiketoimintojen suunnittelussa, valvonnassa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi emoyhtiön eri toimintayksikköjen johtajat. Yhtiön johtoryhmässä on edustettuna henkilöt seuraavilta vastuualueilta: myynti- ja markkinointi, tuotehallinta, operatiiviset toiminnot, laatu ja viestintä sekä talous, ICT ja henkilöstöhallinto. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet nimittää ja heidän palvelussuhteensa ehdot vahvistaa toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Johtoryhmä kokoontuu ohjeellisesti joka toinen viikko.

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot sivulta Konsernin johto ja omistustiedot sivulta Sisäpiirirekisteri.

Tytäryhtiön johto

Biohit Oyj:n tytäryhtiön johtamisesta vastaavat tytäryhtiön toimitusjohtaja sekä tytäryhtiön hallitus, jotka raportoivat emoyhtiön toimitusjohtajalle. Tytäryhtiön tehtävänä on vastata asemamaassa Biohitin tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Tytäryhtiön johto toimii Biohit Oyj:n toimitusjohtajan valvonnan alaisuudessa. Tytäryhtiön hallituksen kokoonpanoon kuuluvat konsernin toimitusjohtajan ja tytäryhtiön toimitusjohtajan lisäksi tarvittava määrä Biohit Oyj:n johtoryhmään kuuluvia henkilöitä.

Tytäryhtiön toimitusjohtajalla on vastuu siitä, että tytäryhtiön liiketoimintoja johdetaan, suunnitellaan, valvotaan, niistä raportoidaan ja niitä kehitetään konsernin liiketoimintasuunnitelmien mukaisesti.

Tytäryhtiön toimitusjohtajan henkilötiedot löytyvät sivulta Tytäryhtiön johto.