GastroPanel-tutkimuksesta

Maailmanlaajuisesti on erittäin suuri tarve helposti tehtävälle, nopealle ja luotettavalle testille vatsavaivoja ja monia sairauksia aiheuttavan helikobakteeri-infektion (gastriitin) diagnostiikkaan. Eri syistä johtuvien ylävatsavaivojen (dyspepsian) esiintyvyys länsimaissa on 20–40 prosenttia. Hyvin usein oireeton helikobakteeri-infektio on 20–80 prosentilla maailman väestöstä. Suomessa arvioidaan 70-vuotiaista yli puolella olevan helikobakteeri, 30–50-vuotiaista neljäsosalla ja vuoden 1990 jälkeen syntyneillä 10 prosentilla.

Etsi lähin tutkimuspaikka:

Täältä löydät GastroPanel-tutkimuspaikat

Kansainvälisen Healthy Stomach Initiative-organisaation työryhmän kuusitoista gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri maasta ehdottaa verinäytteestä määritettäviä GastroPanel®-biomerkkiaineita sekä oireettoman että vatsavaivoista kärsivän potilaan perustutkimukseksi helikobakteeri-infektion ja sen tai autoimmuunitaudin aiheuttaman mahalaukun limakalvon vaurion ja toimintahäiriön (atrofisen gastriitin) seulontaan ja diagnostiikkaan ( Agréus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V, Yaron N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Ronkainen J, Salaspuro M, Sipponen P, Sugano K, Sung J. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47: 136 – 147).

GastroPanel® auttaa löytämään ylävatsavaivoista kärsivien joukosta nitä potilaita, joille gastroskopia- ja koepalatutkimus on välttämätön mm. li¬sääntyneen mahasyöpäriskin takia (Syrjänen K. Serologinen testi dyspepsia-potilaiden diagnostiikkaan ja mahasyövän riskiryhmien seulontaan. BestPractice Gastroenterologia 2015;1: 2-7, www.biohit.fi/Tutkimus: Yksinkertainen testi paljastaa onko mahalaukku terve).

Testimenetelmistä tai jostakin muusta syystä johtuen diagnosoimatta jäänyt helikobakteeri-gastriitti voi edetä mahasyöväksi tai useimmiten oireettomaksi atrofiseksi gastriittiitiksi, joka voi aiheuttaa mm. mahasyövän ja B12-vitamiinin puutoksen riskin. Atrofinen gastriitti samoine riskeineen voi syntyä myös mahalaukun limakalvon autoimmuunitaudin pojalta ja ilmentyä samanaikaisesti jonkin toisen autoimmuunitaudin kanssa, kuten tyypin 1 diabetes ja kilpirauhasen tulehdus. On yleisesti tiedossa, että edelleenkin monet maha- ja ruokatorvisyöpätapaukset johtavat tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin vasta sitten kun potilaalla on jo ns. hälyttäviä oireita ja huono hoitoennuste. Väestön ikääntyessä yleistymässä olevan B12-vitamiinin puutoksenkin tärkein riskitekijä atrofinen gastriitti on nykykäytännöstä poiketen edullisinta diagnosoida riittävän varhaisessa vaiheessa aina yhdessä B12-vitamiinin määrityksen kanssa (www.biohit.fi/lisatietoja).

GastroPanel®, ainutlaatuinen helikobakteeri-testi löytää mahalaukun terveyteen liittyen:

1) Helicobacter pylori (HP)-infektion (kroonisen gastriitin), joka on mahasyövän ja haavataudin (maha- ja pohjukaissuolihaava) itsenäinen riskitekijä.

2) HP-infektiosta seuraavan atrofisen gastriitin (AG), joka useimmiten on oireeton, sekä AG:n topografisen paikantamisen joko antrumiin tai korpukseen. HP-infektion lisäksi korpuksen limakalvon AG:n kaikkine komplikaatioineen voi aiheuttaa myös mahalaukun limakalvon autoimmuunitauti.

2.1) Korpuksen limakalvon AG johtaa haponerityksen vähenemiseen ja lopulta hapottomaan mahaan. Tämä lisää maha- ja ruokatorvisyövän riskiä. AG voi aiheuttaa myös B12-vitamiinin, kalsiumin, raudan, magnesiumin ja sinkin imeytymishäiriön. Lisäksi joidenkin lääkkeiden, kuten dipyridamoli, jotkut rautavalmisteet ja sienilääkkeet (fluconazoli, itraconazoli), tyroksiini ja atazanoviiri, imeytyminen on häiriintynyt hapottoman mahan seurauksena. Kalsiumin puute voi aiheuttaa osteoporoosia ja B12-vitamiinin puutos puolestaan Alzheimerin tautia, dementiaa, masennusta ja ääreishermoston vaurioita. Vähentynyt haponeritys mahalaukussa voi myös lisätä vakavien infektioiden riskiä mahasuolikanavassa ja hengitysteissä, mukaan lukien giardiaasi, malaria, Clostridium difficile, E. coli EHEC ja pneumonia.

2.2) Antrumin AG lisää mahasyövän riskiä. Samanaikainen AG kor¬puksessa ja antrumissa (pangastriitti) on mahasyövän vahvin tunnettu riskitila.

3) HP-infektion myös niillä potilailla, joilla on AG, MALT-lymfooma tai vuotava peptinen haavatauti tai antibiootti- tai PPI-lääkitys. Näissä tapauksissa 13C-ureahengitystesti (UBT) tai ulosteen HP-antigeenitesti voivat antaa usein väärän negatiivisen tuloksen, jolloin HP-infektio kaikkine mahdollisine seuraamuksineen jää toteamatta. Tämän lisäksi UBT ja ulosteen HP-antigeenitesti tai HP-vasta-ainetesti eivät löydä HP-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamaa AG:a.

4) Mahalaukun lisääntyneen haponerityksen, joka altistaa ruokatorven refluksitaudille mahdollisine komplikaatioineen. Näitä ovat haavainen ruokatorven tulehdus, Barrettin ruokatorvi ja ruokatorven alaosan syöpä.

Potilasturvallisuuden suhteen huomioon otettavaa

1) GastroPanelin löytämä oireellinen Helicobacter pylori (HP)-infektio, atrofinen gastriitti (AG) tai korkea haponeritys edellyttävät huolellisista gastroskopia- ja koepalatutkimusta sekä asianmukaista hoitoa ja seurantaa.

2) 13C-ureahengitystesti (UBT) samoin kuin ulosteen antigeenitesti ja pelkät vasta-ainetestit eivät löydä helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamaa atrofista gastriittia mahasyöpä- ym. riskeineen. Tämän lisäksi UBT ja ulosteen antigeenitesti voivat antaa helikobakteerista runsaasti vääriä negatiivisia tuloksia, jos tutkittavalla on atrofinen gastriitti, MALT-lymfooma, vuotava peptinen haavatauti tai tutkittava saa parhaillaan PPI- tai antibioottilääkitystä. UBT, ulosteen antigeenitesti tai vasta-ainetestit samoin kuin gastroskopiakaan eivät anna tietoa mahalaukun lisääntyneestä haponerityksestä riskeineen.

3) Helikobakteerihäätöhoito ei paranna useimmiten oireetonta atrofista gastriittia mahasyöpä- ym. riskeineen, mikä jää toteamatta, mikäli helikobakteerin diagnoosi ja häätöhoidon tuloksen arviointi eivät perustu GastroPanel- tai gastroskopia- ja koepalatutkimuksiin.

4) Kun GastroPanel osoittaa, että mahalaukun limakalvo on terve (ei helikobakteeri-infektiota ja/tai ei atrofista gastriittia), kliiniset oireet aiheuttaa usein toiminnallinen ruoansulatushäiriö tai muu toiminnallinen häiriö, johon ei liity orgaanista mahan limakalvon sairautta. Lähes 50% ylävatsavaivoista voi olla paksusuoliperäisiä etenkin vanhemmalla väestöllä. Siksi Biohitin GastroPanel- ja ColonView-innovaatiot yhdessä käytettyinä antavat runsaasti arvokasta tietoa potilaiden sairauksien diagnostiikassa, seulonnassa ja ennaltaehkäisyssä (kts. www.biohit.fi/Tuotteet/Diagnostiset testit: ColonView-pikatesti). 

Inhimillisen hädän välttämistä ja kustannussäästöjä maha- ja suolistosyöpien seulonnoilla

Suomessa vuonna 2014 mahasyöpään sairastui noin 650 ja kuoli 430 ihmistä. Vastaavat luvut ruokatorvisyövälle ovat 307 ja 257. GastroPanelilla perusterveydenhuollon primaaridiagnostiikassa helikobakteeritestauksien ja terveystutkimuksien lisäksi GastroPanel-seulonnoilla olisi mahdollista löytää mm. mahasyövän riskipotilaita ajoissa ennen ns. hälyttäviä oireita ja huonoa hoitoennustetta. ColonView auttaa suolistosyövän ja sen esiasteiden diagnostiikassa ja seulonnassa. Suolistosyöpään sairastuu vuosittain noin 3050 ja kuolee 1220 ihmistä. Suomessa miehillekin on ollut jo vuosia tarjolla runsaasti tietoa tuottavat ja kustannuksia säästävät maha- ja suolistosyöpien seulonnat. Suomessa naisilla on ollut jo pitkään käytössä kaksi hyviä tuloksia antavaa syövän seulontatutkimusta, rinta- ja kohdunkaulansyöpä. Vuonna 2014 rintasyöpään sairastui 5008 ja kuoli 815 naista. Vastaavat luvut kohdunkaulansyövälle ovat 175 ja 57.

Lisätietoja verkko-osotteissa: