Hallituksen jäsenet

Osmo Suovaniemi

Osmo Suovaniemi, s. 1943
LKT, Professori (h.c.)
Toimitusjohtajan sijainen
Ei-riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

Muu kokemus ja luottamustoimet:
Biohit Oyj:n perustaja ja entinen toimitusjohtaja
Aiemmin Labsystems Oyj:n ja Eflab Oy:n perustaja, pääosakas, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Noin 70 patenttia Suomessa ja useita satoja ulkomailla
Yleisen teollisuusryhmän hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 1978-86
Teollisuuden keskusliiton hallituksen jäsen 1986
Teknillisten tieteiden akatemian varsinainen jäsen vuodesta 2003

Eero Lehti

Eero Lehti, s. 1944
VTM, kauppaneuvos, kauppatieteiden kunniatohtori

Biohit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Biohit Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2009
Ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta ja yhtiöstä

Kokemus ja luottamustoimet:
Kansanedustaja vuosina 2007-2019
Taloustutkimus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Suomen Lehtiyhtymä Oy:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja
Fennian, Henki-Fennian, Eila Kaisla Oy:n hallitusten puheenjohtaja, Itella Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtaja
Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Franco Aiolfi

Franco Aiolfi, s. 1947
Proviisorin tutkinto, Urbinon yliopisto
Biohit Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2013
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta mutta ei-riippumaton yhtiöstä

Kokemus ja luottamustoimet:
BioAir S.p.A:n toimitusjohtaja ja enemmistöomistaja.

Matti Härkönen

Matti Härkönen, s. 1933
Lääketieteen ja kirurgian tohtori (LKT), emeritusprofessori
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta mutta ei-riippumaton yhtiöstä

Kokemus ja luottamustoimet:
Helsingin Yliopiston Kliinisen kemian Emeritusprofessori.
Kliinisen kemian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri.
Vastaava lääkäri Yhtyneet Laboratoriot Oy:ssä.
Tieteellisiä julkaisuja noin 280.
Vastaa Biohit Oyj:n kliinisistä laboratoriotutkimuksista ja siihen liittyvästä kehitystyöstä sekä toimii myös Biohit Oyj:n tieteellisenä neuvonantajana.

Liu Feng

Liu Feng, s. 1972
Hefei Medicine Co., Ltd:n toimitusjohtaja
Ei-riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

Kokemus ja luottamustoimet: Erikoistutkija Anhuin yliopistollisessa sairaalassa
Kiinan kansallisen maha- ja suolistosyövän varhaisen toteamisen ja hoidon keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja
Kiinan terveydenedistämisrahaston neuvoston jäsen
Vuonna 2013 Liu Feng yhtiöineen ja Biohit Oyj perustivat yhteisyrityksen Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd. vastaamaan ennaltaehkäisevän hoidon tarpeisiin. Yrityksen pääalue on kehittää teknologisia innovaatioita vatsa- ja suolistoalueen syöpäkasvainten varhaisen diagnosoinnin edistämiseksi. Biohit Oyj myi osuuden yrityksestä vuonna 2017.

Lea Paloheimo

Lea Paloheimo, s.1951
FT (kliininen biokemia), sairaalakemisti
Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta mutta ei-riippumaton yhtiöstä.

Kokemus ja luottamustoimet: Biohit Oyj:n palveluksessa vuosina 2001-2019, viimeksi tuotanto- ja kehitysjohtajana ja liiketoiminnan kehitysjohtajana.