Biohit Oyj:n Optio-ohjelmat

Biohit Oyj:n optio-ohjelmat I 2013 ja II 2013

Biohit Oyj:n hallitus on 19.6.2013 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2011 antamaan valtuutukseen perustuen kahdesta optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksia jaetaan yhtiön johdolle ja työntekijöille heidän sitoutumisen ja työmotivaation lisäämiseksi. Lisäksi optioita annetaan Mikko Salaspurolle ja Martti Marvolalle perustuen heidän sitouttamiseen yhtiölle tehtävän tuotekehitystyöhön sekä yhtiön vastaanottamiin immateriaalioikeuksiin ja olemassa oleviin sopimusperusteisiin velvoitteisiin, joista optio-oikeuksien saajat luopuvat optio-oikeudet vastaanottaessaan.

Ohjelman I 2013 optio-oikeudet merkitään tunnuksilla I 2013A, I 2013B, I 2013C, I 2013D ja I 2013E. Hallituksella on oikeus muuntaa yhtiön tai konserniyhtiöiden hallussa olevia optio-oikeuksia optiolajista toiseen sekä päättää myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta. Optio-oikeuksia annetaan enintään yhteensä 500.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 200.000 kappaletta tullaan tarjoamaan yhtiön toimitusjohtaja Semi Korpelalle ja loput 300.000 kappaletta tarjotaan yhtiön johdolle ja työntekijöille myöhemmin. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden yhtiön uuden B-osakkeen. Optio-oikeuksilla I 2013A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2014, optio-oikeuksilla I 2013B 1.6.2015, optio-oikeuksilla I 2013C 1.6.2016, optio-oikeuksilla I 2013D 1.6.2017 ja optio-oikeuksilla I 2013E 1.6.2018. Kaikkien optio-oikeuksien merkintäaika päättyy 31.5.2019. Osakkeen merkintähinta 3,00 euroa. Merkintähinta voi muuttua optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.

Ohjelman II 2013 optio-oikeudet merkitään tunnuksella II 2013. Optio-oikeuksia annetaan Mikko Salaspurolle 320.000 kappaletta ja Martti Marvolalle 100.000 kappaletta. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden yhtiön uuden B-osakkeen. Optio-oikeuksilla II 2013 osakkeiden merkintäaika alkaa 1.7.2013 ja päättyy 30.6.2015. Osakkeen merkintähinta 3,00 euroa. Merkintähinta voi muuttua optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.

Biohit Oyj:n optio-ohjelmat I 2013 ja II 2013 – ehtojen päivitys ja johtoryhmän optiojärjestely

Biohit Oyj 15.10.2013 

Biohit Oyj:n hallitus on 15.10.2013 päättänyt jakaa optio-ohjelmansa I 2013 optio-oikeusluokan I 2013A optioita yhteensä 60.000 kappaletta yhtiön johtoryhmän jäsenille toimitusjohtajaa lukuun ottamatta seuraavasti: Hendolin Panu 12.000 kpl, Mattila Jaana 12.000 kpl, Mickels Anu 12.000 kpl, Paloheimo Lea 12.000 kpl ja Syrjänen Kari 12.000 kpl. Kyseisten optio-oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2014 ja päättyy 31.5.2019. 

Lisäksi hallitus on päättänyt muuttaa sekä optio-ohjelma I 2013:n että II 2013:n ehtoja siten, että merkintähinnasta 0,17 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan. Vastaavasti, merkintähinta on vähintään 0,17 euroa.

Biohit Oyj:n optio-ohjelma I 2013 – kansainvälisen myyntijohdon optiojärjestely

Biohit Oyj 17.12.2013

Biohit Oyj:n hallitus on 16.10.2013 päättänyt jakaa optio-ohjelmansa I 2013 optioita seuraavasti: optio-oikeusluokan I 2013B optioita Johnson Graham 10.000 kpl, 2013C optioita Campolunghi Antonella 5.000 kpl ja Patrakka Ilari 5.000 kpl.

2013B optio-oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.5.2019.
2013C optio-oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2019. 

Biohit Oyj:n johtoryhmän optiojärjestely

Biohit Oyj 16.12.2015

Biohit Oyj:n hallitus on päättänyt jakaa optio-ohjelmansa I 2013 optio-oikeusluokan I 2013C optioita yhteensä 60 000 kappaletta yhtiön johtoryhmän jäsenille toimitusjohtajaa lukuun ottamatta seuraavasti: Hendolin Panu 15 000 kpl, Nordström Niklas 15 000 kpl, Mickels Anu 15 000 kpl ja Astola Annika 15 000 kpl.

Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) yhtiön uuden B-osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 2,2766 euroa. Merkintähinta voi muuttua optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.

Biohit Oyj:n optio-ohjelma I 2013 – kansainvälisen myyntijohdon optiojärjestely

Biohit Oyj 22.2.2016

Biohit Oyj:n hallitus on päättänyt jakaa optio-ohjelmansa I 2013 optio-oikeusluokan I 2013E optioita yhteensä 10 000 kappaletta yhtiön kansainvälisen myyntijohdon avainhenkilöille seuraavasti: Ilari Patrakka 5 000 kpl, Qiongchao Zhang 5 000 kpl.

Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) yhtiön uuden B-osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 2,2766 euroa. Merkintähinta voi muuttua optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuslajin I 2013E osalta 1.6.2018 – 31.5.2019.

Biohit Oyj:n optio-oikeudet I 2013 liitetään arvo-osuusjärjestelmään

Biohit Oyj 17.6.2016 

Biohit Oyj on päättänyt konvertoida kaikki jäljellä olevat I 2013A–E -optio-oikeudet I 2013 -optioiksi. Lisäksi Biohit Oyj:n hallitus on päättänyt liittää optio-oikeudet I 2013 arvo-osuusjärjestelmään. Optio-ohjelman ehdot tai merkintäaika eivät muutu arvo-osuusjärjestelmään liittämisen seurauksena.

Lue lisää

Biohit Oyj: optio-ohjelma I 2013 – johdon optiojärjestely

Biohit Oyj 5.12.2016 

Biohit Oyj:n hallitus on 5.12.2016 päättänyt jakaa optio-ohjelmansa I 2013 optioita seuraavasti: Graham Johnson 30.000 kpl, Panu Hendolin 30.000 kpl, Niklas Nordström 30.000 kpl, Daniela Söderström 30.000 kpl ja Ilari Patrakka 30.000 kpl.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.5.2019. Henkilöt ovat vastaanottaneet optio-oikeudet.

paivitetyt-biohit-oyj-optio-ohjelmien-i-2013-ja-ii-2013-ehdot.pdf (377.64 Kt)