Biohit kutsui tupakoivia vapaaehtoisia tupakoinnin lopettamiseen tähtäävään tutkimukseen

Haimme tutkimukseemme säännöllisesti tupakoivia terveitä vapaaehtoisia henkilöitä, jotka haluavat lopettaa tupakanpolton. 
Tutkimuksessa testataan markkinoilla olevan valmisteen vaikutusta nikotiiniriippuvuuteen ja tupakoinnista luopumiseen. Tutkimus toteutetaan satunnaistettuna kaksoissokkotutkimuksena, jossa verrataan tutkimusvalmisteen ja lumeen tehoa tupakoinnin lopettamisen edistäjänä puolen vuoden seurantajakson aikana. Tutkimuksen aikana koehenkilöt pitävät online- tai mobiilitupakointipäiväkirjaa, jonka täyttäminen päivittäin vie muutaman minuutin, ja saavat valmisteet koko puolen vuoden ajaksi käyttöönsä.

Tutkimuksessa selvitetään Acetium imeskelytabletin tehoa tupakoinnin lopettamisessa. Onnistuessaan tutkimuksella saadaan riittävä tilastollinen voima varmistamaan, että Acetium-imeskelytabletti on läpimurto tupakoinnin lopettamismenetelmien kehityksessä, sillä se ei sisällä lainkaan nikotiinia eikä aiheuta sivuvaikutuksia tai ylläpidä riippuvuutta.

Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Biohit Oyj ja Kuulas Helsinki.


Tiedote 14.4.2016: Biohit Oyj aloittaa koehenkilöiden kutsumisen tupakoinnin lopettamiseen tähtäävään varmennustutkimukseen