Löydä lähin jakelijasi

Sijainti:
Tyyppi:
Tekstihaku:
Username:
Password:
Forgot password?

Uutisarkisto

BIOHIT-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017

28.02.2018 09:30

Biohit Oyj Tilinpäätöstiedote 28.2.2018 9:30 paikallista aikaa (EET)
 
 
YHTEENVETO
 
Tammi-joulukuu 2017
 
Liikevaihto kasvoi 9,6 % vertailukaudesta 1-12/2016
Liikevaihto 9,0 milj. euroa (8,2 milj. euroa)
Käyttökate 7,9 milj. euroa (-3,0 milj. euroa)
Operatiivinen käyttökate -0,4 milj. euroa (-1,9 milj. euroa)
Liiketulos 6,4 milj. euroa (-3,4 milj. euroa)
Katsauskauden tulos 6,1 milj. euroa (-3,3 milj. euroa)
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 95,7 % (92,2 %)
Omavaraisuusaste 91,3 % (83,0 %)
Heinä-joulukuu 2017
 
Liikevaihto kasvoi 12,0 % vertailukaudesta 7-12/2016
Liikevaihto 4,9 milj. euroa (4,4 milj. euroa)
Käyttökate 0,3 milj. euroa (-1,1 milj. euroa)
Operatiivinen käyttökate 0,3 milj. euroa (-0,7 milj. euroa)
Liiketulos -1,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa)
Katsauskauden tulos -1,1 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 96,2 % (93,7 %)
Omavaraisuusaste 91,3 (83,0 %)
Yhtiö esittää eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentatapa on esitetty laadintaperiaatteissa. Täsmäytyslaskelmat on esitetty kohdassa vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskelmat.
 
 
TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:
 
Vuonna 2017 paransimme edelleen myyntiämme ja tulostamme. Kehitimme tuotteitamme ja edistyimme tutkimushankkeissamme. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä oikaistu liiketoiminnan operatiivinen käyttökatteemme (EBITDA) oli -0,4 milj. euroa (-1,9 milj. euroa), joka on 1,6 milj. euron parannus vertailukauteen. Vapaa kassavirtamme tilikaudelta 2017 oli 0,6 milj. euroa (-2,5 milj.euroa). Rahoitusasemaamme vahvisti yhteisyrityksen irtautumisesta saatu käteisosuus, joka oli välittömien verojen ja valuuttakurssimuutosten jälkeen 1,5 milj. euroa. Kiinan liiketoimintamme kehittyi suotuisasti vuonna 2017 ja pidämme näkymiä hyvinä myös jatkossa. Biohit on asemoitu hyvin jatkamaan kasvu-uralla vuoteen 2018
 
lue lisää