Löydä lähin jakelijasi

Sijainti:
Tyyppi:
Tekstihaku:
Username:
Password:
Forgot password?

Uutisarkisto

BIOHIT-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2017

17.08.2017 09:30

Biohit Oyj Puolivuosikatsaus 17.8.2017 klo 9:30 paikallista aikaa (EET)


YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 6,7 % vertailukaudesta 1-6/2016
  • Liikevaihto 4,1 milj. euroa (3,8 milj. euroa)
  • Liiketulos 7,4 milj. euroa sisältäen yhteisyrityksestä irtautumisesta kirjatun 8,4 milj. euron suuruisen tuoton (-2,1 milj. euroa)
  • Katsauskauden tulos 7,2 milj. euroa (-2,1 milj. euroa)
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 95,0 % (90,5 %)
  • Omavaraisuusaste 89,6 % (85,4 %)

 

TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

”Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi 6,7 % vertailukauteen H1/2016 verrattuna. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat GastroPanel ja pikatestimme. Liikevaihdon kasvuun vaikutti negatiivisesti euron vahvistuminen suhteessa puntaan sekä tietyistä Kiinan tullimuodollisuuksista johtuvat toimitusten viivästymiset, joiden seurauksena merkittäviä asiakastoimituksia siirtyi toiselle vuosipuoliskolle, jonka aikana liikevaihdon kasvun odotetaan nopeutuvan. Saimme katsauskauden aikana päätökseen irtautumisen Biohit HealthCare (Hefei) yhteisyrityksestämme, minkä seurauksena ensimmäiselle vuosipuoliskolle kirjattiin 8,4 miljoonan euron suuruinen tuotto sisältäen kausien 1-5 2017 tulososuuden. Kauden liiketulos parani 7,4 miljoonaan euroon (-2,1 milj. euroa), mihin vaikutti edellä mainitun transaktion lisäksi kasvanut liikevaihto sekä edellisvuodesta laskeneet kiinteät kustannukset. Konsernin kiinteät kustannukset olivat vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla noin 0,5 miljoonaa euroa vertailukautta H1/2016 pienemmät ja bruttokate noin 0,2 miljoonaa euroa parempi. Näin ollen yhtiön liiketulos parani selvästi samaan aikaan, kun jatkoimme kasvua. Tärkeä liiketoiminnan nettorahavirta parani yli 0,7 miljoonaa euroa vertailukauteen H1/2016 verrattuna ollen -0,8 miljoonaa euroa (-1,6 milj. euroa). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saimme erinomaiset tutkimustulokset tupakoinnin lopettamistutkimuksestamme ja Biohit Oyj:n liiketoiminnan kehittämisen painopisteenä ovat tähän käyttöindikaatioon liittyvät kotimaista sekä kansainvälistä jakelua koskevat neuvottelut ja valmistelut. Tupakoinnin lopettamistutkimuksen tulokset ovat herättäneet suurta kiinnostusta niin yhtiötämme, kuin tuotteen valmistus- ja jakeluoikeuksia kohtaan ja kaupallisia neuvotteluita on käynnissä useita.”

Laajensimme jakelijaverkostoamme ja edistimme tuoterekisteröintejä

Jatkoimme jakelijaverkostomme laajentamista uusilla sopimuksilla ja sopimusten uudelleenjärjestelyillä. Vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana solmimme seuraavat sopimukset Biohitin diagnostiikkatuotteiden jakelusta: Mast Diagnostics myy diagnostisia testejämme Ranskassa ja Eastern Medical Co. Vietnamissa. Afric Phar nimettiin Biohit keliakiapikatestin ja ColonView®-testin jakelijaksi Marokkoon. Sri Lankalla GastroPanel® ja ColonView-testien jakelijana toimii jatkossa IconnHealthCare Pvt Ltd. GastroPanel sai katsauskaudella myyntiluvan strategisesti tärkeillä markkina-alueillamme Meksikossa ja Iranissa.Acetiumin myyntiin yksinoikeuden katsauskaudella saivat Egyptissä Hefny Pharma. Kiinassa imeskelytabletin jakelusta vastaa jatkossa Chinmax Medical Systems Inc. Acetiumin rekisteröinti valmistui Vietnamissa ja toimitukset aloitetaan tuotemerkillä Athetium. Yleisesti ottaen tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Ei voida tarkkaan arvioida, kuinka paljon aikaa kuluu, kun viranomaiset käsittelevät asiaa, rekisteröinnit eri maissa saadaan päätökseen ja tuotteiden myynti voi alkaa. Päämarkkina-alueemme ovat 1) Kiina 2) EU, Venäjä, Lähi-itä, Kaakkois-Aasia ja Meksiko.

Syöpäseulonnat Kiinassa ja Venäjällä jatkuivat

Jatkoimme työtämme tutkimus- ja hoitokäytäntöjen, erityisesti syöpäseulontojen, edistämiseksi. Kiinassa jatkuivat edellisenä vuonna aloitetut kaksi mahasyövän riskin seulontatutkimusta, joissa seulontoihin käytetään Biohit Oyj:n GastroPanel®-tutkimusta. Ensimmäinen seulontatutkimus on National Clinical Research Center for Digestive Diseases -sairaalan (Changain sairaala) projekti, jota rahoittaa Kiinan tieteen ja teknologian ministeriö. Ministeriö toimii varhaisen mahasyövän riskin seulonnan monikeskustutkimuksen järjestäjänä. Tutkimuksessa seulotaan vähintään 20 000 ihmistä noin 50 sairaalassa. Seulontojen oli määrä päättyä joulukuussa 2016, mutta ne jatkuvat edelleen viiveellä.

Toisen tutkimuksen on organisoinut kiinalainen terveyssäätiö, China Health Promotion Foundation, toteutettavaksi maan terveyskeskuksissa. Säätiö on julkinen organisaatio, jota johtaa Kiinan terveysministeriö. Tutkimuksessa seulotaan noin puoli miljoonaa oireetonta 40–80-vuotiasta henkilöä. Näytteiden kerääminen alkoi kesällä 2015 ja jatkui edelleen vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Vuonna 2015 Venäjä aloitti kokeiluluontoisen suolistosyövän seulontaprojektin, joka kohdennetaan 48–75-vuotiaisiin oireettomiin henkilöihin. Projektissa seulotaan noin 20 000 henkilöä. Tutkimuksen tulosten oletetaan valmistuvan vuoden 2017 aikana. Näiden perusteella valitaan projektiin seulontatesti. Yhtenä vaihtoehtona on Biohit Oyj:n ColonView®-testi. Seulontaprojekti järjestetään paikallisilla terveysasemilla. Sen organisoi ja sen kustannuksista vastaa Venäjän Federaation hallitus.

Lue lisää